TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


07/02/2018

Ofertë e re për kredi nga banka TEB

Merr 10,000 € kredi dhe paguaj vetëm 4.95€ në ditë. PA BASHKËHUAMARRËS, PA GARANTUES DHE PA KOLATERAL.
- Norma vjetore e interest 6.96 %
- Shpenzimet administrative 1 %
- Norma efektive e interest 7.52 %
- Maturiteti maksimal 84 muaj

Përfito kushte preferenciale nëse aplikon për pakon e produkteve:

• Mbitërheqje
• Kredit Kartelë
• TEB Mobile dhe
• Sigurim i Kredisë

Kampanja është valide deri më 30 qershor 2018.

TEB Bankë për një botë në lëvizje.


© TEB ShA