TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


04/04/2018

Kredi deri 30,000 Euro pa hipotekë

Banka TEB Sh.A. vjen me ofertën më të rë konsumuese. Merr deri 30,000 € kredi PA HIPOTEKË.
- Norma vjetore e interest 6 %
- Shpenzimet administrative 0.50 %
- Norma efektive e interest 6.33 %
- Maturiteti maksimal 84 muaj

Kampanja është valide deri më 31 korrik 2018.
TEB Bankë për një botë në lëvizje.


© TEB ShA