TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


07/05/2018

Kalo biznesin n’TEB

Oferta më e re për klientet e rinj biznesor të Kosovës nga Banka TEB Sh.A. me disa produkte falas.
Banka TEB ka sjellur një ofertë me pako të kombinuar të produketeve për klientët biznesor të ri.

Ndër ofertat e tjera që do të përfitojnë klientët e ri biznesor në Bankën TEB Sh.A. janë edhe:
- Tarifa e mirëmbajtjes së llogarisë - Pa pagesë për 1 vit;
- Tarifa e mirëmbajtjes së e-banking për biznese - Pa pagesë për 1 vit;
- Transferet kombëtare dalëse përmes e-banking për biznese - Pa pagesë për 1 vit,
- 0% shpenzime administrative për mbitërheqje (viti i pare), si dhe
- Limiti i mbitërheqjes në dispozicion deri në 120% të qarkullimit mesatar mujor.

TEB Bankë për një botë në lëvizje.


© TEB ShA