TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


08/01/2021

Formëso rrugën e suksesit

Kredi për edukim
Banka TEB ofron kredi për edukim:

2 Paga limit mbitërheqje
Aprovim brenda ditës
3 Paga limit kredit kartelë
Sigurim i kredisë
Banking dixhital 24/7
Interes me normë speciale

Oferta është valide deri me 28.02.2021.

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000 /Web (www.teb-kos.com) ose vizitoni njërën nga degët e bankës TEB

TEB Bankë për një botë në lëvizje!


© TEB ShA