TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Fushatat

Arkiva

Mos t’ka shku mendja me ble banesë?

Mos t’ka shku mendja me ble banesë?

Kredi Hipotekare deri në 180 MUAJ MATURITET!

Norma vjetore e interest duke filluar nga: 4.92%,
Shpenzimet administrative: 0.50%,
Maturiteti maksimal deri në: 180 muaj,
Norma efektive e interest duke filluar nga: 5.11%.

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin: 038230000.

Oferta valide deri më 30 Shtator 2020.

TEB Bankë për një botë në lëvizje


© TEB ShA