TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Fushatat

Arkiva

Fito Peugeot 2008 ose pushime për çifte në Antalya

Fito Peugeot 2008 ose pushime për çifte në Antalya

Kalo depozitat në Bankën TEB dhe bëhu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar njërin nga shumë cmimet:
Peugeot 2008 ose ndonjërën nga 5 pushimet (7 ditë) për çift në Antalya (Ultra all Inclusive)Klientët të cilët deponojnë/transferojnë mjete në TEB dhe hapin llogarinë me afat të caktuar (TDA) në vlerën minimale 10,000 EUR me afat të maturimit minimum 1 vjet do të fitojnë mundësinë për të marr pjesë në lojë shpërblyese në bazë të kritereve më poshtë:
• 10,000 - 25,000 € është e barabartë me 1 kupon
• 25,001 – 50,000 € është e barabartë me 2 kupona
• 50,001 – 100,000 € është e barabartë me 3 kupona
• 100,001 – 200,000 € është e barabartë me 5 kupona
• >200,000 € është e barabartë me 6 kupona

Nëse klientët fitues e mbyllin llogarinë me afat të caktuar, para maturitetit të shënuar në marrëveshjen e afatizimit (TDA), klienti obligohet t’i kompensojë bankës koston e shpërblimit të fituar nga banka. Kampanja është valide deri më 09.12.2016 dhe fituesit do të zgjedhen me datë 16.12.2016.


© TEB ShA