TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Fushatat

Arkiva

Fillo dhe zhvillo biznesin tënd!

Fillo dhe zhvillo biznesin tënd!

Banka TEB nëpërmjet programit unik për gratë në biznes sjell ofertën më të veçantë.

Expired: 12/07/2022

Banka TEB është banka e vetme në Kosovë që ju ofron financimin e Start-up bizneseve për të realizuar idetë e juaja nëpërmjet programit unik për gratë në biznes.

Ky program ju mundëson financim me norma të ulëta të interesit dhe grejs periudhë.

Vetëm për programin gratë në biznes nëpërmjet financimit për kredi banka TEB ofron 10% kthim të interesit të paguar për klientet të cilat janë të rregullta në pagesat e kredisë.

Banka TEB në bashkëpunim me BERZH nëpërmjet programit unik për gratë në biznes ju mundëson 60% mbulueshmëri të shumës së konsulencës për biznesin tuaj.


TEB Bankë për një botë në lëvizje!


© TEB ShA