TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Fushatat

Arkiva

Agro Kredi duke filluar nga 0% interes dhe 0% shpenzime administrative

Agro Kredi duke filluar nga 0% interes dhe 0% shpenzime administrative

Financohu me Agro kredi nga banka TEB dhe oferta më e re duke filluar nga 0% interes e 0% shpenzime administrative. Oferta vlen për financim me maturitet deri në 12 muaj.


Ndërsa, normat e interesit që do të aplikohen për financim me maturitet mbi 12 muaj si më poshtë:

Për financim nga 5,000 deri në 20,000 euro

Maturiteti         Norma e interesit vjetor           Shpenzimet administrative       Norma efektive e interesit
12 muaj                                   0.00%                                                 0.00%                                                   0.00%
24 muaj                                   3.96%                                                 0.00%                                                   4.03%
36 muaj                                   5.40%                                                 0.00%                                                   5.54%
48 muaj                                   6.36%                                                 0.00%                                                   6.55%


Për financim mbi 20,000 euro

Maturiteti         Norma e interesit vjetor           Shpenzimet administrative       Norma efektive e interesit
12 muaj                                     0.00%                                                 0.00%                                                   0.00%
24 muaj                                     3.48%                                                 0.00%                                                   3.54%
36 muaj                                     4.92%                                                 0.00%                                                   5.03%
48 muaj                                     5.76%                                                 0.00%                                                   5.92%
 

TEB Bankë për një botë në lëvizje!

 


© TEB ShA