TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Fushatat

Arkiva

5,000 Gati i ki

5,000 Gati i ki

Të vjetrën bëje të re për vetëm 74 Euro në muaj.

Pa Bashkehuamarrës, Pa Garantues, Pa Kolateral
Siguro kredinë dhe fito 0% Shpenzime Administrative

Norma vjetore e interesit: 6.48%
Norma efektive e interesit:  6.68%
Afati I maksimal I kredisë: 84 muaj
Kampanja është valide deri më 31 dhjetor 2017.
TEB, Bankë për një botë në lëvizje


© TEB ShA