TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Fushatat

Arkiva

Kape momentin, Investo në biznes!

Kape momentin, Investo në biznes!

Investoni në biznesin tuaj deri në 150,000€, PA HIPOTEKË!

Banka TEB, në vazhdim të përkrahjes për zhvillim të bizneseve ofron kampanjën më të re për kredi.

Investo në biznes, merr kredi deri në 150,000€ me kushte preferenciale pa hipotekë!

Kush mund të aplikojë për kredi?
Të gjithë klientët e ri dhe ekzistues të NVM-ve që kanë kapacitet financiar, histori krediti të dëshmuar dhe plan investimi të vlefshëm.

- Shuma e kredisë deri në: 150,000€ për Bizneset
- Shuma e kredisë deri në: 100,000€ për Agrobizneset
- Shpenzimet administrative: 0.50%
- Maturiteti i kredisë deri në: 84 muaj
- Normal vjetore e interesit duke filluar nga: 6.36%
- Normal efektive e interesit duke filluar nga: 6.96 %


Cka ju nevojitet për të aplikuar?
- Dokument identifikues valid (Letërnjoftim, Pasaportë ose Patent shofer)
- Dokumentet e Biznesit tuaj

Dokumente shtesë që mund të kërkohen në bazë të vlerës së kredisë:
- Bashkëhuamarrës/e
- Garantues
- Libreza e veturës (vetura nuk duhet të jetë më e vjetër se 12 vite)

Oferta është valide deri më 30.06.2022

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000, Facebook /messenger (TEB Sh.a), Instagram (TEB Sh.a), Web (www.teb-kos.com)

TEB, Bankë për një botë në lëvizje!

 


© TEB ShA