TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Fushatat

Arkiva

Agro Kampanja me HIB Petrol dhe USAID

Agro Kampanja me HIB Petrol dhe USAID

Banka TEB vazhdon akoma më fuqishëm përkrahjen për fermerët dhe agrobizneset vendore duke ofruar mundësitë më të mira në treg për plotësimin e nevojave financiare për këtë grup të klientëve.

Expired: 19/08/2016

Në bashkëpunim me kompaninë HIB Petrol, banka TEB ju ofron çdo fermeri dhe agrobiznesi që merr agro kredi nga 50 ose 100 litra në varësi të vlerës së kredisë.

Gjithashtu, në bashkëpunim me USAID, banka jonë do të promovojë konceptin e financimit të zinxhirit të vlerës duke ndërlidhur fermerët dhe agrobizneset me agregatet bujqësore (qendrat grumbulluese ose kompanitë përpunuese). Agro klientët përfitues të nën-sektorëve të ndryshëm do të ftohen dhe trajnohen nga ekspertët bujqësor të USAID-it për qështje të ndryshme që kanë të bëjnë me aktivitetin e tyre bujqësor.

 


© TEB ShA