TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Fushatat

Arkiva

5,000 GATI I KI

5,000 GATI I KI

PA BASHKËHUAMARRËS, PA GARANTUES dhe PA KOLATERAL

Expired: 30/06/2017

Merr 5,000 Euro kredi dhe paguaj vetëm 74.20 Euro në muaj.
6.48% Norma vjetore e interesit
0.50% Shpenzimet administrative
6.83% Norma efektive e interesit

Për një jetë më të mirë

TEB, Bankë për një botë në lëvizje


© TEB ShA