TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Individualni Kredit

*Važno: Za vaša aplikacija da bude prihvaćena, sva polja su obavezna i moraju biti završeni.


Unesete reč koju vidite na slici iznad:*


LIČNI KREDITI

Efektivna kamatna stopa za sve vrste kredita obračunava se na osnovu najdužeg dospeća za svaku vrstu kredita navedenu u Cenovniku
Obratite se našim službenicima za portfolio radi detaljnog obračuna za svaku vrstu zahteva za dobijanje kredita. Način obračuna može da se dobije od osoblja banke, na zahtev klijenta. Banka obračunava efektivnu kamatnu stopu na kredite i depozite na osnovu Pravilnika CBK o “efektivnoj kamatnoj stopi i zahtevima za saopštavanje podataka” što je navedeno u ugovoru zaključenom između Banke i klijenta.
Zajmoprimac će snositi troškove za procenu hipoteke, uključujući naknadu notarizacije ugovora o hipoteki i naknadu za registraciju hipoteke u katastarskom registru.
Za svako kašnjenje u plaćanju primeniće se kamata kašnjenja.
                                                               
                                                                Objavljeno: 21.05.2018


© TEB ShA