TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


20/11/2017

TEB A.D., deo Svetskog samita koji organizuje Global Banking Alliance for Women (GBA)

U okviru angažovanja u ekonomskom osnaživanju žena, TEB A.D. je učestovala na Svetskom samitu održanom u Londonu koji je organizovao Global Banking Alliance for Women (GBA).
U okviru ovog samita, u svojstvu domaćina, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) je organizovala ‘Master class’ panel gde su različite finansijske institucije prezentovale i diskutovale o uspesima i izazovima u njihovim programima za žene u biznisu.
Među panelistima je bio i zamenik generalnog direktora banke TEB A.D., Dren Krypa, koji je obrazložio sadržaj i komponente ‘Programa za žensko preduzetništvo’ banke.
U ovoj prezentaciji je naglašen ekonomski i socijalni kontekst žena u biznisu na Kosovu kao i faktori koji su doprineli osnivanju programa. Takođe, poseban naglasak je bio na jedinstvenim elementima programa kao što su: finansiranje start-up biznisa, pružanje nefinansijskih usluga i važnost ekosistema u tržišnom razvoju. Diskusije na panelu su nastavili predstavnici institucija i različitih finansijskih tržišta kao što su Gruzija, Kazakstan i Turska, koji su predstavili prakse, gledišta i izazove preduzetnica u svojim zemljama. Ovaj samit je okupio oko 200 učesnika iz 50 zemalja i više od 60 organizacija.
Konačni zaključak na panelu je bio da žene u biznisu predstavljaju sve veću ekonomsku grupaciju koja kroz svoje inicijative unosi novine i dah svežine u poslovanju. Ove inicijative doprinose ekonomskom razvoju i promovišu veću ekonomsku ravnotežu. U tom smislu, banka TEB ostaje posvećena svojim namera da nastavi razvoj programa i osnuje održivu bankarsku grupaciju.


© TEB ShA