TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


22/12/2017

TEB A.D. među najvećim poreskim obveznicima na Kosovu

Banka TEB A.D. je uvršćena među 15 najvećih poreskih obveznika koje je Privredna komora Kosova objavila.
Privredna komora Kosova (PKK), na svoju 55. godišnjicu osnivanja, u saradnji sa Ministarstvom finansija, Poreskom upravom Kosova i Carinom Kosova, objavila je 15 najboljih poreskih obveznika za 2017. godinu kao i 20 najboljih kosovskih izvoznika.
Osim biznisa koji su pozvani na ovu ceremoniju, prisustvovao je i ministar finansija, Bedri Hamza, direktor Poreske uprave, Sakip Imeri, i Bahri Berisha, direktor Carine Kosovo.
TEB A.D. jedina je od svih domaćih banaka u ovom aspektu na listi.
Ovo je procena koja proizilazi iz izveštaja međunarodnih institucija kao što su MMF (stalna podrška i nadzor PAK-a), Svetska banka (izveštaj o poslovanju), EK (periodični izveštaji i studije za neformalnost na Kosovu), GIZ (studija: Transparentnost, efikasnost, orijentisanost na usluge i korektnost PAK-a).
TEB Banka za svet u pokretu.


© TEB ShA