TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Cenovnik

Cenovnik

VRSTA PROVIZIJE PROVIZIJA
Računi KLIJENTI FIZIČKA LICA VAŽENJE
Održavanje tekućeg računa € 0.75 Mesečno
Održavanje štednog računa € 0.75
Otvaranje tekućeg računa **** Besplatno Po tekućem računu
Zatvaranje tekućeg računa € 2.50
Otvaranje ili zatvaranje štednog računa Besplatno
Otvaranje ili zatvaranje oročenog računa Besplatno
Otvaranje ili zatvaranje Flexi računa/Provizija za podizanje sa Flexi računa Besplatno
Provizija za podizanje sa Flexi računa € 6.00 Provizija se primenjuje za preko 5 podizanja u mesecu
Provizija za druge velike isplate € 1.00
VRSTA PROVIZIJE PROVIZIJA
Računi KLIJENTI FIZIČKA LICA VAŽENJE
Kredit sa pauzom € 5.00 Po računu
Uplata od strane trećeg lica (koje nije klijent TEB Banke) € 1.00 Po transakciji
Otvaranje zajedničkog računa ( 2 ili više suvlasnika) € 3.00 Po transakciji
Otvaranje zajedničkog računa ( 2 ili više suvlasnika) Ne primenjuje se Po računu
Potvrda za kreditne proizvode zatvaranja Potvrda € 25.00 Po transakciji
Ovlašćenje lica na račun € 2.00 Po ovlašćenju
Potvrda za spoljne revizor Ne primenjuje se Po transakciji
Štampanje izvoda stanja na računu (blagajna i portfolio) € 2.50 Po izvodu stanja
VRSTA PROVIZIJE PROVIZIJA VAŽENJE
Novčani transferi
Odlazni međubankarski transferi/Prioritetni odlazni međubankarski transferi € 1.75 Po transakciji
Prioritetni odlazni međubankarski transferi € 5.00 Po transakciji
Odlazni međubankarski transferi u elektronskom bankarstvu € 0.75 Po transakciji
Dolazni transferi € 1.50 Po transakciji
Provizija za održavanje računa za dozvoljeno prekoračenje NA Godišnje
Provizija za neiskorišćen deo dozvoljenog prekoračenja NA Na kraju svakog tromesečja
Provizija za prevremenu isplatu dozvoljenog prekoračenja NA Godišnje
Realizacija isplate zarada NA Po spisku
Prijem uplata *** € 1.50
Odlazni međunarodni transferi * 0.30 % min.15€/max.1000 € Po transakciji
Odlazni međunarodni transferi u elektronskom bankarstvu NA Po transakciji
Dolazni međunarodni transferi * 0.30 % min.15€/max.1000 € Po transakciji
Tarifa za reklamaciju transfera Depends from correspondent bank Po transakciji
Transferi unutar banke € 1.00
VRSTA PROVIZIJE PROVIZIJA VAŽENJE
Drugo
Tarifa za elektronsko bankarstvo € 0.50 Mesečno
Resetovanje PIN-a u E-banking € 0.50 Po transakciji
Referentno pismo NA Po referenci
Konverzija čekova 1.50% min 30 € Po transakciji
Godišnje održavanje za TEB dopunu putem SMS poruke € 1.00 Godišnje
Tarifa po transakciji za TEB dopunu putem SMS poruke € 0.15 Po transakciji
Tarifa za TEB obaveštenje ili zahtev putem SMS poruke € 0.20 Po transakciji
Tarifa za Ipko Digjital TV & Internet € 0.50 Po transakciji
Podizanje gotovine na blagajn 1.5 € do 1000 EUR ; 1€ od 1000 do 10,000 EUR ; preko 10,000 0.01% od sume Po transakciji
Tarifa za GPRS POS 5.30€ Mesečno
Tarifa za deponovanje kovanog novca 5% Na ukupan iznos ako ima više od 50 kovanica
Potvrda za izdavanje vize € 2.50
Slanje izvoda stanja na računu poštom € 2.00
Promena registrovanja zaloge € 20.00 Po transakciji
Oštećene novčanice Za jednu novčanicu cena je jedan euro, a za više od jedne novčanice cena je 50 centi.
Zahtev za kopiju o izvršenoj uplati € 2.50
Održavanje bankarstva putem SMS poruka € 1.00
Održavanje mobilnog bankarstva ** NA
Resetovanje PIN-a kartice € 1.00

* Tarife koje primenjuje korespondentska banka na odlazne međunarodne transfere, nisu
** Ako klijent ima e-bankarstvo, mesečno plaćanje za M-bankarstvo je 0 evra
*** Lice koje prima platu, a čiji poslodavac nema zaključen ugovor sa TEB Bankom, podleže plaćanju provizije od 1,5 evra za prijem plate

Provizija i naknada za individualne kartice

VRSTA PROVIZIJE PROVIZIJA
KLIJENTI FIZIČKA LICA
Kreditne kartice Starkartica VAŽENJE
Administrativni troškovi za limit na glavnoj kartici NA Godišnje
Godišnje održavanje kartice 20.00 € Godišnje
Godišnje održavanje kartice - dodatna kartica 10.00 € Godišnje
Zamena kartice (dodatne kartice) Ponovno izdavanje kartice Besplatno Po kartici
Ndërrimi I kartelës (kartela shtesë) Rilëshimi I kartelës/Change of card (additional card) Card re-issuance 2.50€ Po kartici
Mesečna tarifa za izvod stanja na kartici Besplatno Po transakciji
Tarifa za prekoračenje limita 2.00 € Po transakciji
Naknada za upozorenje (SMS/pismo) usled odlaganja isplate kreditnih proizvoda 2.50 € Pre bilo kakve promene u kategoriji KRK (Kreditnog registra Kosova)
Godišnja kamatna stopa za maksimalne isplate 0% Godišnje
Godišnja kamatna stopa za minimalne isplate 24% Godišnje
Godišnja stopa zatezne kamate 48% Godišnje
Troškovi povraćaja novca (samo za neosnovane žalbe) 25.00€ Po žalbe
Kamatna stopa za podizanje gotovine 24% Godišnje
Povećanje limita u iznosu do 500 evra 3.00 €
Povećanje limita u iznosu preko 500 evra 5.00 €
Plaćanja KOS Gyro i naplatilaca na blagajni uz karticu jednom transakcijom* Besplatno Po transakciji
Plaćanja KOS Gyro i naplatilaca na blagajni uz karticu najviše u 3 rate** 2% - min 2€ Po transakciji
Dostavljanje izveštaja o kreditnoj kartici putem mejla 2.50 € Po dostava
Online plaćanje i međunarodna POS plaćanje od 2 rate Za kupovine od 50 - 299,99 evra plaća se provizija od 2,5% min. 3 evra Po transakciji
Online plaćanje i međunarodna POS plaćanje od 3 rate Za kupovine preko 300 evra plaća se provizija od 3% min. 3 evra Po transakciji
Podizanje gotovine
Podizanje gotovine sa bankomata u objektu i van objekta Banke 2.5% - min 3€ Po transakciji
Podizanje gotovine sa bankomata u drugim bankama na Kosovu 2.5% - min 3€ Po transakciji
Podizanje gotovine sa bankomata u drugim bankama na Kosovu 2.5% - min 3€ Po transakciji
Transakcije na bankomatu (ATM)
Debitne kartice
Interni bankarski transferi Besplatno Po transakciji
Transferi drugim bankama u zemlji 1.50 € Po transakciji
Kreditne kartice
Plaćanje za dugovanja sa individualne i poslovne kartice Besplatno Po transakciji
Plaćanje za dugovanja sa kartice drugom licu Besplatno Po transakciji
STARCASH (podizanje gotovine na rate)
Tarifa za podizanje novca na rate 2.5% - min 3€ Po transakciji
Kamatna stopa za podizanje novca na rate 24% Godišnje
Plaćanja na terminalima POS
Plaćanja na terminalima POS naše Banke Besplatno
Plaćanja na terminalima POS drugih banaka na Kosovu 1% Po transakciji
Plaćanja na terminalima POS drugih banaka van Kosova Besplatno
Plaćanja putem interneta
Kupovina na internet za Starcard Besplatno
Kupovina na internetu za Debit Card Card 1%
Tarifa za konverziju valuta za transakcije koje se ne vrše u evrima (ATM/POS) za Dabit I Star Card 1%
Dozvoljeni limiti
Maksimalni dnevni limit za podizanje gotovine na bankomatu 1,000 € Po transakciji
Dozvoljeni limit za podizanje gotovine 50%
Debitne kartice
Izdavanje ili ponovno izdavanje debitne kartice 2.50 € Po kartici
Podizanje gotovine sa bankomata u objektima Banke Besplatno Po transakciji
Podizanje gotovine sa bankomata izvan Banke Besplatno Po transakciji
Podizanje gotovine sa bankomata u drugim bankama na Kosovu 2.0% - min 2€ Po transakciji
Podizanje gotovine sa bankomata u drugim bankama van Kosova 2.0% - min 2€ Po transakciji
Terminali POS
Plaćanja na terminalima POS naše Banke 2.50 € Poslednja 3 meseca < 150 evra prometa na POS terminalima
Plaćanja na terminalima POS drugih banaka na Kosovu 1.00 € Po računu
Plaćanja na terminalima POS drugih banaka van Kosova 5.30 € Po GPRS-POS
*Za institucionalna i komunalna plaćanja Starcard karticom samo u jednoj transakciji primenjuju se samo tarife navedene kod tarifa za plaćanje KOS GYRO i naplatilaca.
**Za institucionalna i komunalna plaćanja Starcard karticom u dve ili tri rate primenjuju se tarife navedene kod provizija i tarifa za kartice.
VRSTA PROVIZIJE PROVIZIJA
Plaćanje preko interneta samo u ovlastenim trgovinama sa 3D Secure KLIJENTI FIZIČKA LICA VAŽENJE
za Kupovinu na internetu do 4.99€ sa kreditnom karticom Besplatno Po autorizaciji transakcije
za Kupovinu na internetu od 5.00€ i vise sa kreditnom karticom 0.10€ Po autorizaciji transakcije
za Kupovinu na internetu sa debitnom karticom 0.10€ Po autorizaciji transakcije

PLACANJA NAPLATILACA PUTEM ELEKTRONSKOG BANKARSTVA

VRSTA PROVIZIJE PROVIZIJA
Tarife za plaćanja Kos Gyro i naplatilaca KLIJENTI FIZIČKA LICA VAŽENJE
Plaćanja KOS osiguravajućih društava putem elektronskog bankarstva 0.50 € Po transakciji
Plaćanja KOS osiguravajućih društava putem elektronskog bankarstva Besplatno Po transakciji
Plaćanja KOS Gyro TELEKOM-a putem elektronskog bankarstva Besplatno Po transakciji
Plaćanja KOS Gyro Vodovoda Priština putem elektronskog bankarstva Besplatno Po transakciji
Plaćanja KOS Gyro Carine putem elektronskog bankarstva 0.50 € Po transakciji
Plaćanja naplatilaca - Terminal Shpk NA Po transakciji
Plaćanja naplatilaca - Poreske prijave (Stanje 0 evra) 0.50 € Po transakciji
PTK u TEB Banci Besplatno Po transakciji
Plaćanje poreza putem elektronskog bankarstva NA Po transakciji

TARIFE ZA PLACANJA KOS GYRO I NAPLATILACA

PROVIZIJA
VRSTA PROVIZIJE Klijenti fizička lica VAŽENJE
Tarife za plaćanja KOS GYRO i naplatilaca
Plaćanja naplatilaca (klijenti TEB Banke) 1.50 € Po transakciji
Plaćanja naplatilaca (koji nisu klijenti Banke) 5.00 € Po transakciji
Plaćanja Kos Gyro (klijenti TEB Banke) 1.50 € Po transakciji
Plaćanja Kos Gyro (koji nisu klijenti Banke) 5.00 € Po transakciji
Plaćanja vodu Kos Gyro (klijenti TEB Banke) 1.50 € Po transakciji
Plaćanja vodu Kos Gyro (koji nisu klijenti Banke) 3.00 € Po transakciji
Plaćanja naplatilaca (Tarifa Univerziteta, klijenti TEB Banke) 1.50 € Po transakciji
Plaćanja naplatilaca (Tarifa Univerziteta, koji nisu klijenti Banke) 3.00 € Po transakciji
Plaćanja za Kos Gyro osiguravajućih društava (klijenti TEB Banke) 1.50 € Po transakciji
Plaćanja za Kos Gyro osiguravajućih društava (koji nisu klijenti Banke) 5.00 € Po transakciji

DEPOZITI I ŠTEDNI ULOZI

EUR
Rok Kamatna stopa Efektivna kamatna stopa
1 mesec 0.00% Godišnje 0.00% Godišnje
3 meseca 0.20% Godišnje 0.20% Godišnje
6 meseci 0.30% Godišnje 0.35% Godišnje
9 meseci 0.50% Godišnje 0.55% Godišnje
12 meseci 0.80% Godišnje 0.85% Godišnje
13 meseci 0.90% Godišnje 0.95% Godišnje
15 meseci 1.00% Godišnje 1.10% Godišnje
18 meseci 1.10% Godišnje 1.20% Godišnje
24 meseci 1.20% Godišnje 1.35% Godišnje
36 meseci 1.30% Godišnje 1.45% Godišnje
48 meseci 1.40% Godišnje 1.60% Godišnje
60 meseci 1.50% Godišnje 1.70% Godišnje
*Za sporazume Oročenih Depozita sa maturitetom dužim od 60 meseci, mozete se informisati u nasim filijalama.
**Kamatne stope su postavljene na godišnjem nivou. Postojeći računi (sporazumi) neće uticati.
Fleksi račun
Valuta Kamatna stopa Efektivna kamatna stopa
EUR 0.05% godišnje 0.15% godišnje
Štedni račun
Valuta Kamatna stopa Efektivna kamatna stopa
EUR 0.04% godišnje 0.10% godišnje
USD 0.00% godišnje 0.00% godišnje
CHF 0.00% godišnje 0.00% godišnje
GBP 0.00% godišnje 0.00% godišnje
Oročeni depoziti
Valuta Rok Kamatna stopa Efektivna kamatna stopa
USD 1 - 12 meseci 0.00% godišnje 0.00% godišnje
CHF 1 - 12 meseci 0.00% godišnje 0.00% godišnje
GBP 1 - 12 meseci 0.00% godišnje 0.00% godišnje

* Na svaki prevremeni raskid ugovora o depozitnim ra čunima primenjuje se zatezna kamata.
* Obratite se na šim službenicima za portfolio radi detaljnog obra čuna za svaku vrstu zahteva za dobijanje kredita. Na čin obračuna može da se dobije od osoblja banke, na zahtev klijenta. Banka obra čunava efektivnu kamaptnu stopu na kredite i depozite na osnovu Pravilnika CBK o “efektivnoj kamatnoj stopi i zahtevima za saopš tavanje podataka” što je navedeno u ugovoru zaklju čenom između Banke i klijenta.

TARIFE KORESPONDENTSKIH BANAKA

Isplate DODATNE TARIFE ZA KORESPONDENTSKE BANKE VAŽENJE
Isplate u valuti EUR do 50.000 evra 9.00 € Po transakciji
Isplate u valuti EUR preko 50.000 evra 12.50 € Po transakciji
Isplate u valuti USD (fiksna tarifa za sva plaćanja) 22.00 USD Po transakciji
Isplate u valuti CHF (fiksna tarifa za sva plaćanja) 12.00 CHF Po transakciji
Isplate u valuti GBP (fiksna tarifa za sva plaćanja) 25.00 GBP Po transakciji
Isplate u TEB Banci u Turskoj (fiksna tarifa) 2.00 EUR Po transakciji
Isplate u valuti EUR u Nemačkoj 0 - 2.500 evra 3.50 € Po transakciji
Isplate u valuti EUR u Nemačkoj 2.500 - 10.000 evra 7.00 € Po transakciji
Isplate u valuti EUR u Nemačkoj 10.000 - 25.000 evra 10.00 € Po transakciji
Isplate u valuti EUR u Albaniji pod SHA ili BEN - fiksna tarifa za svaki iznos 7.00 € Po transakciji
Isplate u valuti EUR u Albaniji pod OUR - fiksna tarifa za svaki iznos 15.00 € Po transakciji

**Kod dolaznih međunarodnih transfera pod opcijom OUR, ako transfer prelazi iznos koji pokriva korespondentska banka, razlika se pokriva sa računa klijenta

LIČNI KREDITI

VRSTA KREDITA PROVIZIJA
Rok Godišnja stopa Mesečna stopa Efektivna kamatna stopa
Potrošački kredit 0 - 36 meseci - 37 - 84 meseci 10.80% 11.90% 0.90% 0.99% 12.49% 13.90% 1.50% 1.50%
Kredit za kupovinu kuće ili stana - za budžeta plate i privatnih klijenata bankarskim 0 - 180 meseci 5.88% 0.49% 6.20% 1%
Kredit za kupovinu kuće ili stana - za druga plata prijemnici 0-180 meseci 6.60% 0.55% 6.97% 1%
Kredit za kupovinu novog vozila 0 - 120 meseci 37 - 84 meseci 6.60% 10.80% 0.55% 7.04% 1.%
Kredit za kupovinu polovnog vozila 0 - 120 meseci 6.60% 10.90% 0.55% 7.04% 1.%
Kredit za studente 0 - 60 meseci 7.90% 0.66% 8.89% 1.50%
Kredit za profesionalce 0 - 84 meseci 16.00% 1.33% 17.77% 1.50%
Kredit za klijente koji ne primaju platu preko naše Banke 0 - 84 meseci 24.00% 2.00% 27.51% 1.50%
Kredit sa gotovinskim pokrićem 0 - 84 meseci 3.00% 0.25% 3.19% 0.50%
Dozvoljeno prekoračenje 0 - 120 meseci 18.00% 1.50% 19.99% 0.50%
Dozvoljeno prekoračenje sa gotovinskim pokrićem 0 - 120 meseci 10.80% 0.90% 11.61% 0.50%
Arhiva

© TEB ShA