TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Cenovnik

Opšte tarife

VRSTE PROVIZIJE PROVIZIJA
Računi INDIVIDUALNI KLIJENTI VAŽENJE
Održavanje tekućeg računa € 0.75 Mesečno
Održavanje štednog računa € 0.75 Mesečno
Otvaranje tekućeg računa Besplatno Po tekućem računu
Zatvaranje tekućeg računa (na zahtev klienta) € 2.50
Otvaranje ili zatvaranje štednog računa Besplatno
Otvaranje ili zatvaranje oročenog računa Besplatno
Otvaranje ili zatvaranje Flexi računa/Provizija za podizanje sa Flexi računa Besplatno
Provizija za podizanje sa Flexi računa € 6.00 Naknada se primenjuje ako se tokom meseca izvrši više od 5 podizanja ili transfera, onda se ova taksa primenjuje na bilo koje povlačenje ili transfer
Provizija za druge velike isplate
Otvaranje računa štednje dece Besplatno Po računu
VRSTE PROVIZIJE PROVIZIJA
Računi INDIVIDUALNI KLIJENTI VAŽENJE
Kredit sa pauzom € 5.00 Po računu
Uplata od strane trećeg lica € 1.00 Po transakciji
Otvaranje zajedničkog računa ( 2 ili više suvlasnika) Ne primenjuje se Po računu
Potvrda za zatvaranje kreditnih proizvoda € 25.00 Komisija se Za kreditne proizvode zatvaranja Potvrda
Ovlašćenje lica na račun € 2.00 Po ovlašćenju
Potvrda za spoljne revizore Ne primenjuje se Po transakciji
Štampanje izvoda stanja naračunu (blagajna i portfolio) više od jednom mesečno € 2.50 Po izvodu stanja
Novčani transferi
Odlazni transferi za druge banke na Kosovu € 1.75 Po transakciji
Odlazni transferi za druge banke na Kosovu sa prioritetom € 5.00 Po transakciji
Odlazni transferi za druge banke na Kosovu u elektronskom bankarstvu € 0.75 Po transakciji
Odlazni transferi za druge banke na Kosovu u elektronskom bankarstvu sa prioritetom € 4.00 Po transakciji
Odlazni transferi za druge banke na Kosovu sa TEB Mobile € 0.75 Po transakciji
Dolazni transferi € 1.50 Po transakciji
Provizija za održavanje računa za dozvoljeno Ne primenjuje se Godišnje
Provizija za neiskorišćen deo dozvoljenog prekoračenja Ne primenjuje se Na kraju svakog tromesečja
Provizija za prevremenu isplatu dozvoljenog prekoračenja Ne primenjuje se Godišnje
Realizacija isplate zarada Ne primenjuje se Po spisku
Prijem uplata *** € 1.50 Po transakciji
Prijem uplata za oštećenje € 1.00 Po transakciji
Prijem uplata iz osiguranja € 1.00 Po transakciji
Prijem uplata iznajmljivanja € 1.00 Po transakciji
Odlazni međunarodni transferi EUR* 0.30 % min.15 /max.1,000 Po transakciji
Odlazni međunarodni transferi USD* 0.30 % min.15 /max.1,000 Po transakciji
Odlazni međunarodni transferi CHF* 0.30 % min.15 /max.1,000 Po transakciji
Odlazni međunarodni transferi GBP* 0.30 % min.15 /max.1,000 Po transakciji
Odlazni međunarodni transferi u elektronskom bankarstvu EUR Ne primenjuje se Po transakciji
Odlazni međunarodni transferi u elektronskom bankarstvu USD Ne primenjuje se Po transakciji
Odlazni međunarodni transferi u elektronskom bankarstvu CHF Ne primenjuje se Po transakciji
Odlazni međunarodni transferi u elektronskom bankarstvu GBP Ne primenjuje se Po transakciji
Dolazni međunarodni transferi EUR* 0.30 % min.15 /max.1,000 Po transakciji
Dolazni međunarodni transferi USD* 0.30 % min.15 /max.1,000 Po transakciji
Dolazni međunarodni transferi CHF* 0.30 % min.15 /max.1,000 Po transakciji
Dolazni međunarodni transferi GBP* 0.30 % min.15 /max.1,000 Po transakciji
Automatsko obaveštenje SWIFT-a preko e-maila € 0.15 Po transakciji
Tarifa za reklamaciju transfera Zavisi od korespondentne banke Po transakciji
Transferi unutar banke € 1.00 Po transakciji
Transferi unutar banke u elektronskom bankarstvu Besplatno Po transakciji
Transferi unutar banke sa TEB Mobile Besplatno Po transakciji
Transferi unutar banke između računa klijenta Besplatno Po transakciji
Transferi u okviru dečjih računa Besplatno Po transakciji
Drugo
Tarifa za elektronsko bankarstvo € 0.50 Mesečno
Resetovanje PIN-a € 0.50 Po transakciji
Referentno pismo Ne primenjuje se Po referenci
Konverzija čekova 1.50% min 30€ Po transakciji
Godišnje održavanje za TEB dopunu putem SMS poruke € 1.00 Godišnje
Tarifa po transakciji za TEB dopunu putem SMS poruke € 0.15 Po transakciji
Tarifa po transakciji za TEB dopunu putem SMS poruke u elektronskom bankarstvu € 0.15 Po transakciji
Tarifa po transakciji za TEB dopunu putem SMS poruke sa TEB Mobile € 0.15 Po transakciji
Tarifa za TEB obaveštenje ili zahtev putem SMS poruke € 0.20 Po transakciji
Tarifa za Ipko Digjital TV & Internet € 0.50 Po transakciji
Tarifa za Ipko Digjital TV & Internet u elektronskom bankarstvu € 0.50 Po transakciji
Tarifa za Ipko Digjital TV & Internet sa TEB Mobile € 0.50 Po transakciji
Podizanje gotovine na blagajni 1.5 € do 1000 EUR ; 1€ od 1000 do 10,000 EUR ; preko 10,000 0.1% od sume Po transakciji
Podizanje gotovine na blagajni sa detetovog računa Besplatno Po transakciji
Tarifa za deponovanje kovanog novca 5% Na ukupan iznos ako ima više od 50 kovanica
Potvrda za izdavanje vize € 2.50
Slanje izvoda stanja na računu poštom € 2.00
Promena registrovanja zaloga € 20.00 Po transakciji
Oštećeni novac Za jednu novčanicu cena je jedan euro, a za više od jedne novčanice cena je 50 centi.
Zahtev za kopiju o izvršenoj uplati € 2.50
Održavanje bankarstva putem SMS poruka € 1.00
Održavanje mobilnog bankarstva ** Ne primenjuje se
Resetovanje PIN-a kartice € 1.00
Resetovanje PIN-a kartice na ATM Besplatno

* Tarife koje primenjuje korespondentna banka na odlazne međunarodne transfere nisu uključene u cenovniknarodne transfere
** Ako klijent ima e-bankarstvo, mesečno plaćanje za M-bankarstvo je besplatno
***Lice koje prima platu, a čiji poslodavac nema zaključen ugovor sa TEB Bankom, podleže plaćanju provizije od 1,5 evra za prijem plate

PROVIZIJE I TARIFE ZA KARTICE

VRSTE PROVIZIJE PROVIZIJA
INDIVIDUALNI KLIJENTI
Kreditne kartice Starkartica VAŽENJE
Administrativni troškovi za limit na glavnoj kartici Besplatno Naknada koja se naplaćuje samo jednom
Godišnje održavanje kartice 20.00 € Godišnje
Godišnje održavanje kartice - dodatna kartica 10.00 € Godišnje
Izdavanje kartice Besplatno Po kartici
Zamena kartice (dodatne kartice) Ponovno izdavanje kartice 2.50 € Po kartici
Dostavljanje izveštaja o kreditnoj kartici putem mejla Besplatno Po iskaz
Dostavljanje izveštaja o kreditnoj kartici putem mejla 2.50 € Po dostava
Tarifa za prekoračenje limita 2.00 € Po transakciji
Naknada za upozorenje (SMS/pismo) usled odlaganja isplate kreditnih proizvoda 2.50 € Pre bilo kakve promene u kategoriji KRK (Kreditnog registra Kosova)
Godišnja kamatna stopa za maksimalne isplate 0% Godišnje
Godišnja kamatna stopa za minimalne isplate 24% Godišnje
Godišnja stopa zatezne kamate 48% Godišnje
Troškovi povraćaja novca (samo za neosnovane žalbe) 25.00 € Po žalba
Kamatna stopa za podizanje gotovine 24% Godišnje
Povećanje limita u iznosu do 500 evra 3.00 € Povećanje
Povećanje limita u iznosu preko 500 evra 5.00 € Povećanje
Plaćanja KOS Gyro i naplatilaca na blagajni uz karticu jednom transakcijom* Besplatno Po transakciji
Plaćanja KOS Gyro i naplatilaca na blagajni uz karticu najviše u 3 rate** 2% - min 2€ Po transakciji
Online plaćanje i međunarodna POS plaćanje od 2 rate Za kupovine od 50 - 299,99 evra plaća se provizija od 2,5% min. 3 evra Po transakciji
Online plaćanje i međunarodna POS plaćanje od 3 rate Za kupovine preko 300 evra plaća se provizija od 3% min. 3 evra Po transakciji
Podizanje gotovine sa kreditnom karticom
Podizanje gotovine sa bankomata u objektu i van objekta Banke 2.5% - min 3€ Po transakciji
Podizanje gotovine sa bankomata u drugim bankama na Kosova 2.5% - min 3€ Po transakciji
Podizanje gotovine sa bankomata u drugim bankama van Kosova 2.5% - min 3€ Po transakciji
STARCASH (podizanje gotovine na rate)
Tarifa za podizanje novca na rate 2.5% - min 3€ Po transakciji
Kamatna stopa za podizanje novca na rate 24% Godišnje
Naknada za povlačenje novca za vlasnike kartica iz drugih zemalja
Naknada za povlačenje novca za vlasnike kartica iz drugih zemalja 5.00€ Po povlačenje
Transakcije na bankomatu (ATM)
Debitne kartice
Interni bankarski transferi Besplatno Po transakciji
Transferi u drugim bankama u zemlji 1.50 € Po transakciji
Kreditne kartice
Isplata individualnog i poslovnog duga kartice Besplatno Po transakciji
Plaćanje duga sa gotovinskim depozitom na bankomatima Besplatno Po transakciji
Plaćanje za dugovanja sa kartice drugom licu Besplatno Po transakciji
Plaćanje individualnog i poslovnog duga preko E-Banking Besplatno Po transakciji
Plaćanje individualnog i poslovnog duga preko TEB Mobile Besplatno Po transakciji
Plaćanja na terminalima POS
Plaćanja na terminalima POS naše Banke Besplatno
Plaćanja na terminalima POS drugih banaka na Kosovu 1% Po transakciji
Plaćanja na terminalima POS drugih banaka van Kosova Besplatno
Tarifa za konverziju valuta za transakcije koje se ne vrše u evrima (ATM/POS/Online)za Debit i Star Card 1%
Plaćanja putem interneta
Internet kupovina sa Star Card Besplatno
Kupovina preko internet sa Debitnom karticom 1%
Dozvoljeni limiti
Maksimalni dnevni limit za podizanje gotovine na bankomatu 1,000 €
Maksimalno ograničenje dnevnog depozita za gotovinu na ATM sa debitnom karticom 5,000 € Dnevno (Za debitnu poslovnu karticu primenljiva ograničenja su 300 €, 500 €, 1.000 €, 1.500 € i 2.000 €)
Dnevni max. limit povlačenje gotovine na bankomatima sa kreditnom karticom 500€ Dnevni akumulirani limit po klijentu je 5,000 €
Dozvoljeni limit za podizanje gotovine sa kreditnom karticom 50% Dnevno
Debitne kartice
Izdavanje 2.50 € Po kartici
Podizanje gotovine sa bankomata u objektima Banke i izvan banke Besplatno Po transakciji
Podizanje gotovine sa bankomata u drugim bankama na Kosova 2.0% - min 2€ Po transakciji
Podizanje gotovine sa bankomata u drugim bankama van Kosova 2.0% - min 2€ Po transakciji
Novčano deponovanje na ATM Besplatno Po transakciji
Plaćanja na terminalima POS naše Banke Besplatno Po transakciji
Plaćanja na terminalima POS drugih banaka na Kosovu 1% Po transakciji
Plaćanja na terminalima POS drugih banaka van Kosova 1% Po transakciji
*Za institucionalna i komunalna plaćanja Starcard karticom samo u jednoj transakciji primenjuju se samo tarife navedene kod tarifa za plaćanje KOS GYRO i naplatilaca.
**Za institucionalna i komunalna plaćanja Starcard karticom u dve ili tri rate primenjuju se tarife navedene kod provizija i tarifa za kartice.
VRSTE PROVIZIJE PROVIZIJA
Plaćanje preko interneta samo u ovlastenim trgovinama sa 3D Secure INDIVIDUALNI KLIJENTI VAŽENJE
za Kupovinu na internetu do 4.99€ sa kreditnom karticom/jednokratna lozinka Besplatno Po autorizaciji transakcije
jednokratna lozinka za Kupovinu na internetu od 5.00€ i vise sa kreditnom karticom 0.10€ Po autorizaciji transakcije
jednokratna lozinkaza Kupovinu na internetu sa debitnom karticom 0.10€ Po autorizaciji transakcije
*Efektivna Kamatna Stopa (EKS): EKS se obračunava na osnovu Depozita BQK Uredbe o efektivnim kamatnim stopama i zahtevima za otkrivanje. Molimo Vas kontaktirajte Vašeg portfolio službenika za više informacija.

TARIFE ZA PLAĆANJA KOS GYRO I NAPLATILACA PUTEM ELEKTRONSKOG BANKARSTVA

VRSTE PROVIZIJE PROVIZIJA
Tarife za plaćanja Kos Gyro i naplatilaca INDIVIDUALNI KLIJENTI VAŽENJE
Plaćanja KOS osiguravajućih društava putem elektronskog bankarstva 0.50 € Po transakciji
KESCO isplate preko elektronskog bankarstva Besplatno Po transakciji
Plaćanja KOS Gyro TELEKOM-a putem elektronskog bankarstva Besplatno Po transakciji
Plaćanja KOS Gyro Vodovoda Priština putem elektronskog bankarstva Besplatno Po transakciji
Plaćanja KOS Gyro Carine putem elektronskog bankarstva 0.50 € Po transakciji
Plaćanja naplatilaca - Terminal Shpk Ne primenjuje se Po transakciji
Plaćanja naplatilaca - Poreske prijave (Stanje 0 evra) Ne primenjuje se Po transakciji
PTK u TEB Banci Besplatno Po transakciji
Plaćanje poreza putem elektronskog bankarstva Ne primenjuje se Po transakciji
TARIFE ZA PLAĆANJA KOS GYRO I NAPLATILACA PUTEM TEB MOBILE
VRSTE PROVIZIJE INDIVIDUALNI KLIJENTI VAŽENJE
Tarife za plaćanja KOS GYRO i naplatilaca
Plaćanja KOS osiguravajućih društava putem TEB Mobile 0.50 € Po transakciji
Plaćanja osiguravajućih društava putem TEB Mobile Besplatno Po transakciji
Plaćanja KOS Gyro TELEKOM-a putem TEB Mobile Besplatno Po transakciji
Plaćanja KOS Gyro Carine putem TEB Mobile 0.50 € Po transakciji

TARIFE ZA PLAĆANJA KOS GYRO I NAPLATILACA NA GRANI

VRSTE PROVIZIJE PROVIZIJA
Tarife za plaćanja KOS GYRO i naplatilaca INDIVIDUALNI KLIJENTI VAŽENJE
Plaćanja KESCO (putem računa) 1.50€ Po transakciji
Plaćanja KESCO (sa gotovinom) 5.00€ Po transakciji
Plaćanja KESCO (sa Kreditnom Karticom) 1.50€ Po transakciji
Plaćanja naplatilaca (putem računa) 1.50€ Po transakciji
Plaćanja naplatilaca (sa gotovinom) 5.00€ Po transakciji
Plaćanja naplatilaca (sa Kreditnom Karticom) 1.50€ Po transakciji
Plaćanja Kos Gyro (putem računa) 1.50€ Po transakciji
Plaćanja Kos Gyro (sa gotovinom) 5.00€ Po transakciji
Plaćanja KOS GYRO (sa Kreditnom Karticom) 1.50€ Po transakciji
Plaćanja vodu Kos Gyro (putem računa) 1.50€ Po transakciji
Plaćanja vodu Kos Gyro (sa gotovinom) 5.00€ Po transakciji
Plaćanja Kos Vode (sa Kreditnom Karticom) 1.50€ Po transakciji
Plaćanja naplatilaca (Tarifa Univerziteta, putem računa) 1.50€ Po transakciji
Plaćanja naplatilaca (Tarifa Univerziteta, sa gotovinom) 3.00€ Po transakciji
Plaćanja naplatilaca (sa Kreditnom Karticom) 1.50€ Po transakciji
Plaćanja za Kos Gyro osiguravajuća društava (putem računa) 1.50€ Po transakciji
Plaćanja za Kos Gyro osiguravajuća društava (sa gotovinom) 5.00€ Po transakciji
Plaćanja za Kos Gyro osiguravajućih društava ( sa Kreditnom Karticom) 1.50€ Po transakciji

DEPOZITI I ŠTEDNI ULOZI

Oročeni depozitni računi EUR
EUR
Rok Kamatna stopa Efektivna kamatna stopa
1 mesec 0.00% Godišnje 0.00% Godišnje
3 meseca 0.20% Godišnje 0.18% Godišnje
6 meseci 0.30% Godišnje 0.27% Godišnje
9 meseci 0.50% Godišnje 0.45% Godišnje
12 meseci 0.80% Godišnje 0.72% Godišnje
13 meseci 0.90% Godišnje 0.81% Godišnje
15 meseci 1.00% Godišnje 0.90% Godišnje
18 meseci 1.10% Godišnje 0.99% Godišnje
24 meseci 1.20% Godišnje 1.08% Godišnje
36 meseci 1.30% Godišnje 1.17% Godišnje
48 meseci 1.40% Godišnje 1.26% Godišnje
60 meseci 1.50% Godišnje 1.35% Godišnje
Oročeni depozitni računi drugih valuta Rok Kamatna stopa Efektivna kamatna stopa
USD 1 - 12 Mesečno 0.00% Godišnje 0.00% Godišnje
CHF 1 - 12 Mesečno 0.00% Godišnje 0.00% Godišnje
GBP 1 - 12 Mesečno 0.00% Godišnje 0.00% Godišnje
*Za oročene depozite preko 60 meseci, posetite jednu od filijala TEB banke
**Kamatne stope se postavljaju na godišnjem nivou. Postojeći računi (spotazumi) neće biti pogođeni
Naknada za velike depozite Provizija Opravdanost
Naknada za velike depozite u gotovini / važi za sve poslovne klijente koji su imali u proseku više od 300 deponovanja sredstava mesečno. 1.50€ Po transakciji
*Naknada je na snazi od 14.01.2017
Fleksi račun
Valuta Kamatna stopa Efektivna kamatna stopa
EUR 0.05% Godišnje 0.05% Godišnje
Štedni račun
Valuta Kamatna stopa Efektivna kamatna stopa
EUR 0.04% Godišnje 0.04% Godišnje
USD 0.00% Godišnje 0.00% Godišnje
CHF 0.00% Godišnje 0.00% Godišnje
GBP 0.00% Godišnje 0.00% Godišnje

* Na svaki prevremeni raskid ugovora o depozitnim računima primenjuje se zatezna kamata
Porez na dobit od 10% se oduzima od bruto obračunate kamate
** Obratite se našim službenicima za portfolio radi detaljnog obračuna za svaku vrstu zahteva za dobijanje kredita. Na čin obračuna može da se dobije od osoblja banke, na zahtev klijenta. Banka obračunava efektivnu kamaptnu stopu na kredite i depozite na osnovu Pravilnika CBK o “efektivnoj kamatnoj stopi i zahtevima za saopštavanje podataka” što je navedeno u ugovoru zaključenom između Banke i klijenta.

TARIFE KORESPONDENTSKIH BANAKA

Isplate DODATNE TARIFE ZA KORESPONDENTSKE BANKE VAŽENJE
Isplate u valuti EUR do 50.000 evra 9.00 € Po transakciji
Isplate u valuti EUR preko 50.000 evra 12.50 € Po transakciji
Isplate u valuti USD (fiksna tarifa za sva plaćanja) 22.00 USD Po transakciji
Isplate u valuti CHF (fiksna tarifa za sva plaćanja) 12.00 CHF Po transakciji
Isplate u valuti GBP (fiksna tarifa za sva plaćanja) 25.00 GBP Po transakciji
Isplate u TEB Banci u Turskoj (fiksna tarifa) 2.00 EUR Po transakciji
Isplate u valuti EUR u Nemačkoj 0 - 2.500 evra 3.50 € Po transakciji
Isplate u valuti EUR u Nemačkoj 2.500 - 10.000 evra 7.00 € Po transakciji
Isplate u valuti EUR u Nemačkoj 10.000 - 25.000 evra 10.00 € Po transakciji
EUR plaćanja u Albaniji pod ASH ili BEN - fiksna tarifa u bilo kom iznosu 7.00 € Po transakciji
EUR plaćanja u Albaniji pod OUR - fiksna tarifa u bilo kom iznosu 15.00 € Po transakciji

**Kod dolaznih međunarodnih transfera pod opcijom OUR, ako transfer prelazi iznos koji pokriva korespondentska banka, razlika se pokriva sa računa klijenta

LIČNI KREDITI

VRSTA KREDITA PROVIZIJA
Rok Godišnja stopa Mesečna stopa Efektivna kamatna stopa Troškovi isplate
Potrošački kredit 0 - 36 meseci 10.80% 0.90% 12.51% 1.50%
37 - 84 meseci 11.90% 0.99% 13.11% 1.50%
Kredit za kupovinu kuće/stana – za državne službenike i privatne klijente banke 0 –180 meseci 5.88% 0.49% 6.21% 1%
Kredit za kupovinu kuće/stana - za druge plate 0 –180 meseci 6.60% 0.55% 6.97% 1%
Kredit za izgradnju kuće 0-120 meseci 6.60% 0.55% 7.04% 1%
Kredit za renoviranje kuće 0-120 meseci 6.60% 0.55% 7.04% 1%
Kredit za kupovinu novog vozila 0 - 36 meseci 9.96% 0.83% 11.57% 1.50%
37 - 84 meseci 10.80% 0.90% 11.90% 1.50%
Kredit za kupovinu polovnog vozila 0 - 36 meseci 9.96% 0.83% 11.57% 1.50%
37 - 84 meseci 10.90% 0.91% 12.03% 1.50%
Kredit za studente 0 - 60 meseci 7.90% 0.66% 8.91% 1.50%
Kredit za profesionalce 0 - 84 meseci 16.00% 1.33% 17.79% 1.50%
Kredit za klijente koji ne primaju platu preko naše Banke 0 - 84 meseci 24.00% 2.00% 27.56% 1.50%
Kredit sa gotovinskim pokrićem 0 - 84 meseci 3.00% 0.25% 3.19% 0.50%
Dozvoljeno prekoračenje 0 - 120 meseci 18.00% 1.50% 19.69% 0.50%
Dozvoljeno prekoračenje sa gotovinskim pokrićem 0 - 120 meseci 10.80% 0.90% 11.43% 0.50%

*Efektivna kamatna stopa za sve vrste kredita obračunava se na osnovu najdužeg dospeća za svaku vrstu kredita navedenu u Cenovniku
**Obratite se našim službenicima za portfolio radi detaljnog obračuna za svaku vrstu zahteva za dobijanje kredita. Način obračuna može da se dobije od osoblja banke, na zahtev klijenta. Banka obračunava efektivnu kamaptnu stopu na kredite i depozite na osnovu Pravilnika CBK o “efektivnoj kamatnoj stopi i zahtevima za saopštavanje podataka” što je navedeno u ugovoru zaključenom između Banke i klijenta.
Za svako kašnjenje u plaćanju primeniće se kamata kašnjenja.
                                                               
                                                                Objavljeno: 06.05.2017

Arhiva

© TEB ShA