TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Cenovnik

Opšte tarife

VRSTE PROVIZIJE PROVIZIJA
Računi INDIVIDUALNI KLIJENTI VAŽENJE
Održavanje tekućeg računa* € 0.75 Mesečno
Održavanje štednog računa* € 0.75 Mesečno
Otvaranje tekućeg računa Besplatno Po tekućem računu
Zatvaranje tekućeg računa (na zahtev klienta) € 2.50
Otvaranje ili zatvaranje štednog računa Besplatno
Otvaranje ili zatvaranje oročenog računa Besplatno
Otvaranje ili zatvaranje Flexi računa/Provizija za podizanje sa Flexi računa Besplatno
Provizija za podizanje sa Flexi računa € 6.00 Naknada se primenjuje ako se tokom meseca izvrši više od 5 podizanja ili transfera, onda se ova taksa primenjuje na bilo koje povlačenje ili transfer
Provizija za druge velike isplate
Otvaranje računa štednje dece Besplatno Po računu
VRSTE PROVIZIJE PROVIZIJA
Računi INDIVIDUALNI KLIJENTI VAŽENJE
Kredit sa pauzom € 5.00 Po računu
Depozit gotovine u blagajni (u EUR valuti) € 1.00 Vazi za iznose >=5 € - <=7,495 €
Uplata od strane trećeg lica (u EUR valuti)** € 1.00 Po transakciji
Otvaranje zajedničkog računa ( 2 ili više suvlasnika) € 5.00 Po računu
Potvrda za zatvaranje kreditnih proizvoda € 2.50 Komisija se Za kreditne proizvode zatvaranja Potvrda
Ovlašćenje lica na račun Besplatno Po ovlašćenju
Novčani transferi
Odlazni transferi za druge banke na Kosovu € 1.75 Po transakciji
Odlazni transferi za druge banke na Kosovu sa prioritetom*** € 5.00 Po transakciji
Odlazni transferi za druge banke na Kosovu u elektronskom bankarstvu € 0.75 Po transakciji
Odlazni transferi za druge banke na Kosovu u elektronskom bankarstvu sa prioritetom € 4.00 Po transakciji
Odlazni transferi za druge banke na Kosovu sa TEB Mobile € 0.75 Po transakciji
Nacionalni dolazni transferi € 0.00 Po transakciji
Provizija za neiskorišćen deo dozvoljenog prekoračenja Ne primenjuje se Na kraju svakog tromesečja
Provizija za prevremenu isplatu dozvoljenog prekoračenja Ne primenjuje se Godišnje
Realizacija isplate zarada Ne primenjuje se Po spisku
Odlazni međunarodni transferi EUR***** 0.30 % min.15 /max.1,000 Po transakciji
Odlazni međunarodni transferi USD***** 0.30 % min.15 /max.1,000 Po transakciji
Odlazni međunarodni transferi CHF***** 0.30 % min.15 /max.1,000 Po transakciji
Odlazni međunarodni transferi GBP***** 0.30 % min.15 /max.1,000 Po transakciji
Odlazni međunarodni transferi u elektronskom bankarstvu EUR***** 0.15% min 15/max. 1,000 Po transakciji
Odlazni međunarodni transferi u elektronskom bankarstvu USD***** 0.15% min 15/max. 1,000 Po transakciji
Odlazni međunarodni transferi u elektronskom bankarstvu CHF***** 0.15% min 15/max. 1,000 Po transakciji
Odlazni međunarodni transferi u elektronskom bankarstvu GBP***** 0.15% min 15/max. 1,000 Po transakciji
Dolazni međunarodni transferi EUR 0.30 % min.15 /max.1,000 Po transakciji
Dolazni međunarodni transferi USD 0.30 % min.15 /max.1,000 Po transakciji
Dolazni međunarodni transferi CHF 0.30 % min.15 /max.1,000 Po transakciji
Dolazni međunarodni transferi GBP 0.30 % min.15 /max.1,000 Po transakciji
Automatsko obaveštenje SWIFT-a preko e-maila € 0.15 Po transakciji
Tarifa za reklamaciju transfera Zavisi od korespondentne banke Po transakciji
Transferi unutar banke 1.00 Po transakciji (istu cijenu u bilo kojoj valuti)
Transferi unutar banke u elektronskom bankarstvu Besplatno Po transakciji
Transferi unutar banke sa TEB Mobile Besplatno Po transakciji
Transferi unutar banke između računa klijenta Besplatno Po transakciji
Transferi u okviru dečjih računa Besplatno Po transakciji
Drugo
Tarifa za elektronsko bankarstvo € 0.50 Mesečno
Resetovanje PIN-a na grani Besplatno Po transakciji
Resetovanje PIN-a za E-Banking preko Centra za pozive Besplatno Po transakciji
Automatski nalog – sklapanje ugovora u Ograncima Besplatno Za definiciju
Automatski nalog – sklapanje ugovora u E-banking Besplatno Za definiciju
Referentno pismo Ne primenjuje se Po referenci
Konverzija čekova 1.50% min 30€ Po transakciji
Godišnje održavanje za TEB dopunu putem SMS poruke € 1.00 Godišnje
Tarifa po transakciji za TEB dopunu putem SMS poruke € 0.15 Po transakciji
Tarifa za TEB obaveštenje ili zahtev putem SMS poruke € 0.20 Po transakciji
Tarifa za Ipko Digjital TV & Internet € 0.50 Po transakciji
Tarifa za Ipko Digjital TV & Internet u elektronskom bankarstvu € 0.50 Po transakciji
Tarifa za Ipko Digjital TV & Internet sa TEB Mobile € 0.50 Po transakciji
Podizanje gotovine na blagajni 1.5 € do 1000 EUR ; 1€ od 1000 do 10,000 EUR ; preko 10,000 0.01% od sume Po transakciji
Podizanje gotovine na blagajni sa detetovog računa Besplatno Po transakciji
Tarifa za deponovanje kovanog novca 5% Na ukupan iznos ako ima više od 50 kovanica
Potvrda za izdavanje vize € 2.50
Slanje izvoda stanja na računu poštom € 2.00
Promena registrovanja zaloga € 20.00 Po transakciji
Zahtev za kopiju o izvršenoj uplati € 2.50
Održavanje bankarstva putem SMS poruka € 1.00
Održavanje mobilnog bankarstva ****** Ne primenjuje se
Resetovanje PIN-a kartice na grani € 1.00 Za resetovanje
Resetovanje PIN-a kartice na ATM Besplatno Za resetovanje
Plaćanje KESCO računa preko SMS poruka € 0.50 Po transakciji
Plaćanje računa CARINE preko SMS poruka € 0.50 Po transakciji

* Za studentske račune i penzijske račune, cene održavanja računa se ne primenjuju
** Depozit od trećih lica– komisija se ne primenjuje u slučaju dnevnih poslovnih depozita
*** Važi samo za transfere do 10,000 EUR
***** Naknade koje primenjuje korespondentna banka za međunarodne izlazne transfere nisu uključene u cenovnik
****** Ako korisnik ima e-banking, mesečno plaćanje m-bankinga je besplatno

PROVIZIJE I TARIFE ZA KARTICE

VRSTE PROVIZIJE PROVIZIJA
INDIVIDUALNI KLIJENTI
Kreditne kartice Starkartica VAŽENJE
Administrativni troškovi za limit na glavnoj kartici Besplatno Naknada koja se naplaćuje samo jednom
Godišnje održavanje kartice 20.00 € Godišnje
Godišnje održavanje kartice - dodatna kartica 10.00 € Godišnje
Izdavanje kartice Besplatno Po kartici
Zamena kartice (dodatne kartice) Ponovno izdavanje kartice 2.50 € Po kartici
Dostavljanje izveštaja o kreditnoj kartici putem mejla Besplatno Po iskaz
Dostavljanje izveštaja o kreditnoj kartici putem mejla 2.50 € Po dostava
Tarifa za prekoračenje limita 2.00 € Po transakciji
Naknada za upozorenje (SMS/pismo) usled odlaganja isplate kreditnih proizvoda 2.50 € Pre bilo kakve promene u kategoriji KRK (Kreditnog registra Kosova)
Godišnja kamatna stopa za maksimalne isplate 0% Godišnje
Godišnja kamatna stopa za minimalne isplate 24% Godišnje
Godišnja stopa zatezne kamate 48% Godišnje
Troškovi povraćaja novca (samo za neosnovane žalbe) 25.00 € Po žalba
Kamatna stopa za podizanje gotovine 24% Godišnje
Povećanje limita u iznosu do 500 evra 3.00 € Povećanje
Povećanje limita u iznosu preko 500 evra 5.00 € Povećanje
Plaćanja KOS Gyro i naplatilaca na blagajni uz karticu jednom transakcijom* Besplatno Po transakciji
Plaćanja KOS Gyro i naplatilaca najviše u 3 rate (primenjuje se u sve kanale za plaćanje) 2% - min 2€ Po transakciji
Online plaćanje i međunarodna POS plaćanje od 2 rate Za kupovine od 50 - 299,99 evra plaća se provizija od 2,5% min. 3 evra Po transakciji
Online plaćanje i međunarodna POS plaćanje od 3 rate Za kupovine preko 300 evra plaća se provizija od 3% min. 3 evra Po transakciji
Podizanje gotovine sa kreditnom karticom
Podizanje gotovine sa bankomata u objektu i van objekta Banke 2.5% - min 3€ Po transakciji
Podizanje gotovine sa bankomata u drugim bankama na Kosova 2.5% - min 3€ Po transakciji
Podizanje gotovine sa bankomata u drugim bankama van Kosova 2.5% - min 3€ Po transakciji
STARCASH (podizanje gotovine na rate)
Tarifa za podizanje novca na rate 2.5% - min 3€ Po transakciji
Kamatna stopa za podizanje novca na rate 24% Godišnje
Naknada za povlačenje novca za vlasnike kartica iz drugih zemalja
Naknada za povlačenje novca za vlasnike kartica iz drugih zemalja 5.00€ Po povlačenje
Transakcije na bankomatu (ATM)
Debitne kartice
Interni bankarski transferi Besplatno Po transakciji
Transferi u drugim bankama u zemlji 1.50 € Po transakciji
Kreditne kartice
Otplata duga na kartici gotovinom na blagajni 1.00 € Primenljivo za sve iznose, uključujući plaćanje kreditnim
Otplata duga na kartici sa računa na automatu Besplatno Po transakciji
Otplata duga na kartici gotovinom na automatu Besplatno Po transakciji
Otplata duga na kartici drugih lica na automatu Besplatno Po transakciji
Otplata duga na kartici preko E-banking Besplatno Po transakciji
Otplata duga na kartici preko TEB Mobile Besplatno Po transakciji
Plaćanja na terminalima POS
Plaćanja na terminalima POS naše Banke Besplatno
Plaćanja na terminalima POS drugih banaka na Kosovu 1% Po transakciji
Plaćanja na terminalima POS drugih banaka van Kosova Besplatno
Tarifa za konverziju valuta za transakcije koje se ne vrše u evrima (ATM/POS/Online)za Debit i Star Card 1%
Plaćanja putem interneta
Internet kupovina sa Star Card Besplatno
Kupovina preko internet sa Debitnom karticom 1%
Dozvoljeni limiti
Maksimalni dnevni limit za podizanje gotovine na bankomatu sa Debitnom Karticom 2,000 € Dnevno
Maksimalno ograničenje dnevnog depozita za gotovinu na ATM sa Debitnom karticom 7,495 € Dnevno akumulirano ograničenje
Dnevni max. limit povlačenje gotovine na bankomatima sa kreditnom karticom 500€ Dnevno akumulirano ograničenje
Maksimalno dnevno ograničenje za plaćanje Kreditnom Karticom gotovinom u bankomatima 5,000€
Dozvoljeni limit za podizanje gotovine sa kreditnom karticom 50%
Dozvoljeno ograničenje za podizanje gotovog novca u bankomatima (nacionalna i međunarodna kartica) 500€ Dnevno ograničenje
Debitne kartice
Izdavanje 2.50 € Po kartici
Podizanje gotovine sa bankomata u objektima Banke i izvan banke Besplatno Po transakciji
Podizanje gotovine sa bankomata u drugim bankama na Kosova 2.0% - min 2€ Po transakciji
Podizanje gotovine sa bankomata u drugim bankama van Kosova 2.0% - min 2€ Po transakciji
Novčano deponovanje na ATM Besplatno Po transakciji
Plaćanja na terminalima POS naše Banke Besplatno Po transakciji
Plaćanja na terminalima POS drugih banaka na Kosovu 1% Po transakciji
Plaćanja na terminalima POS drugih banaka van Kosova 1% Po transakciji
*Za institucionalna i komunalna plaćanja Starcard karticom samo u jednoj transakciji primenjuju se samo tarife navedene kod tarifa za plaćanje KOS GYRO i naplatilaca.
**Za institucionalna i komunalna plaćanja Starcard karticom u dve ili tri rate primenjuju se tarife navedene kod provizija i tarifa za kartice.
VRSTE PROVIZIJE PROVIZIJA
Plaćanje preko interneta samo u ovlastenim trgovinama sa 3D Secure INDIVIDUALNI KLIJENTI VAŽENJE
za Kupovinu na internetu do 4.99€ sa kreditnom karticom/jednokratna lozinka Besplatno Po autorizaciji transakcije
jednokratna lozinka za Kupovinu na internetu od 5.00€ i vise sa kreditnom karticom 0.10€ Po autorizaciji transakcije
jednokratna lozinkaza Kupovinu na internetu sa debitnom karticom 0.10€ Po autorizaciji transakcije
*Efektivna Kamatna Stopa (EKS): EKS se obračunava na osnovu Depozita BQK Uredbe o efektivnim kamatnim stopama i zahtevima za otkrivanje. Molimo Vas kontaktirajte Vašeg portfolio službenika za više informacija.

PROVIZIJE I TARIFE ZA KARTICE

VRSTE PROVIZIJE PROVIZIJA PROVIZIJA
POSLOVNI KLIJENTI POSLOVNI KLIJENTI
Kreditne kartice Biznis Starkartica Agro Kartica VAŽENJE
Administrativni troškovi za limit na glavnoj kartici 20.00 € Besplatno Naknada koja se naplaćuje samo jednom
Godišnje održavanje kartice Besplatno 20.00 € Godišnje
Godišnje održavanje kartice - dodatna kartica 10.00 € 10.00 € Godišnje
Izdavanje kartice Besplatno Besplatno Po kartici
Zamena kartice (dodatne kartice) Ponovno izdavanje kartice 2.50 € 2.50 € Po kartici
Dostavljanje izveštaja o kreditnoj kartici putem mejla Besplatno Besplatno Po iskaz
Dostavljanje izveštaja o kreditnoj kartici putem mejla 2.50 € 2.50 € Po dostava
Tarifa za prekoračenje limita 5.00 € Ne primenjuje se Po transakciji
Naknada za upozorenje (SMS/pismo) usled odlaganja isplate kreditnih proizvoda 2.50 € 2.50 € Pre bilo kakve promene u kategoriji KRK (Kreditnog registra Kosova)
Godišnja kamatna stopa za maksimalne isplate 0% 0% Godišnje
Godišnja kamatna stopa za minimalne isplate 24% 24% Godišnje
Godišnja stopa zatezne kamate 48% 48% Godišnje
Troškovi povraćaja novca (samo za neosnovane žalbe) 25.00 € 25.00 € Po žalba
Kamatna stopa za podizanje gotovine 24% 24% Godišnje
Povećanje limita u iznosu do 500 evra 3.00 € 3.00 € Povećanje
Povećanje limita u iznosu preko 500 evra 5.00 € 5.00 € Povećanje
Plaćanja KOS Gyro i naplatilaca na blagajni uz karticu jednom transakcijom* Besplatno Besplatno Po transakciji
Plaćanja KOS Gyro i naplatilaca najviše u 3 rate (primenjuje se u sve kanale za plaćanje) 2% - min 2€ 2% - min 2€ Po transakciji
Online plaćanje i međunarodna POS plaćanje od 2 rate Za kupovine od 50 - 299,99 evra plaća se provizija od 2,5% min. 3 evra Ne primenjuje se Po transakciji
Online plaćanje i međunarodna POS plaćanje od 3 rate Za kupovine preko 300 evra plaća se provizija od 3% min. 3 evra Ne primenjuje se Po transakciji
Podizanje gotovine sa kreditnom karticom
Podizanje gotovine sa bankomata u objektu i van objekta Banke 2.5% - min 3€ 2.5% - min 3€ Po transakciji
Podizanje gotovine sa bankomata u drugim bankama van Kosova 2.5% - min 3€ Ne primenjuje se Po transakciji
Podizanje gotovine sa bankomata u drugim bankama van Kosova 2.5% - min 3€ Ne primenjuje se Po transakciji
STARCASH (podizanje gotovine na rate)
Tarifa za podizanje novca na rate 2.5% - min 3€ 2.5% - min 3€ Po transakciji
Kamatna stopa za podizanje novca na rate 24% 24% Godišnje
Naknada za povlačenje novca za vlasnike kartica iz drugih zemalja
Naknada za povlačenje novca za vlasnike kartica iz drugih zemalja 5.00€ Po povlačenje
Transakcije na bankomatu (ATM)
Debitne kartice
Interni bankarski transferi Besplatno Besplatno Po transakciji
Transferi u drugim bankama u zemlji 1.50 € Ne primenjuje se Po transakciji
Kreditne kartice
Otplata duga na kartici gotovinom na blagajni 1.00 € 1.00 € Primenljivo za sve iznose, uključujući plaćanje kreditnim karticama drugih lica
Otplata duga na kartici sa računa na automatu Besplatno Besplatno Po transakciji
Otplata duga na kartici gotovinom na automatu Besplatno Besplatno Po transakciji
Otplata duga na kartici drugih lica na automatu Besplatno Besplatno Po transakciji
Otplata duga na kartici preko E-banking Besplatno Besplatno Po transakciji
Otplata duga na kartici preko TEB Mobile Besplatno Besplatno Po transakciji
Plaćanja na terminalima POS
Plaćanja na terminalima POS naše Banke Besplatno Besplatno
Plaćanja na terminalima POS drugih banaka na Kosovu 1% Ne primenjuje se Po transakciji
Plaćanja na terminalima POS drugih banaka van Kosova Besplatno Ne primenjuje se
Tarifa za konverziju valuta za transakcije koje se ne vrše u evrima (ATM/POS/Online)za Debit i Star Card 1% 1%
Plaćanja putem interneta
Internet kupovina sa Star Card Besplatno
Kupovina preko internet sa Debitnom karticom 1%
Dozvoljeni limiti
Maksimalni dnevni limit za podizanje gotovine na bankomatu 2,000 € Ne primenjuje se Dnevno (Za debitnu poslovnu karticu primenljiva ograničenja su 300 €, 500 €, 1.000 €, 1.500 € i 2.000 €)
Maksimalno ograničenje dnevnog depozita za gotovinu na ATM sa debitnom karticom 9,995 € Ne primenjuje se Dnevno akumulirano ograničenje
Dnevni max. limit povlačenje gotovine na bankomatima sa kreditnom karticom 500€ 500€ Dnevno akumulirano ograničenje
Maksimalno dnevno ograničenje za plaćanje Kreditnom Karticom gotovinom u bankomatima 5,000€ 5,000€
Dozvoljeni limit za podizanje gotovine sa kreditnom karticom 25% 50%
Dozvoljeno ograničenje za podizanje gotovog novca u bankomatima (nacionalna i međunarodna kartica) 500€ Dnevno ograničenje
Debitne kartice
Izdavanje 2.50 € Ne primenjuje se Po kartici
Podizanje gotovine sa bankomata u objektima Banke i izvan banke Besplatno Besplatno Po transakciji
Podizanje gotovine sa bankomata u drugim bankama na Kosova 2.0% - min 2€ Ne primenjuje se Po transakciji
Podizanje gotovine sa bankomata u drugim bankama van Kosova 2.0% - min 2€ Ne primenjuje se Po transakciji
Novčano deponovanje na ATM Besplatno Besplatno Po transakciji
Plaćanja na terminalima POS naše Banke Besplatno Besplatno Po transakciji
Plaćanja na terminalima POS drugih banaka na Kosovu 1% Ne primenjuje se Po transakciji
Plaćanja na terminalima POS drugih banaka van Kosova 1% Ne primenjuje se Po transakciji
Terminali POS POSLOVNI KLIJENTI AGRO Kriterijumi za proviziju
Provizija za neaktivne POS 2.50 € 2.50 € Poslednja 3 meseca < 150 evra prometa na POS terminalima
Održavanje računa POS 1.00 € 1.00 € Po računu
Komisija za POS sa telefonskom, ethernet linijom Besplatno Besplatno Po POS
Provizija za GPRS-POS 5.30 € 5.30 € Po POS
* Za institucionalna i komunalna plaćanja Starcard karticom samo u jednoj transakciji primenjuju se samo tarife navedene kod tarifa za plaćanje KOS GYRO i naplatilaca
** Za institucionalna i komunalna plaćanja Starcard karticom u dve ili tri rate primenjuju se tarife navedene kod provizija i tarifa za kartice.
VRSTE PROVIZIJE PROVIZIJA
Plaćanje preko interneta samo u ovlastenim trgovinama sa 3D Secure POSLOVNI KLIJENTI VAŽENJE
za Kupovinu na internetu do 4.99€ sa kreditnom karticom/jednokratna lozinka Besplatno Po autorizaciji transakcije
jednokratna lozinka za Kupovinu na internetu od 5.00€ i vise sa kreditnom karticom 0.10 € Po autorizaciji transakcije
jednokratna lozinkaza Kupovinu na internetu sa debitnom karticom 0.10 € Po autorizaciji transakcije
*Efektivna Kamatna Stopa (EKS): EKS se obračunava na osnovu Depozita BQK Uredbe o efektivnim kamatnim stopama i zahtevima za otkrivanje. Molimo Vas kontaktirajte Vašeg portfolio službenika za više informacija.

TARIFE ZA PLAĆANJA KOS GYRO I NAPLATILACA PUTEM ELEKTRONSKOG BANKARSTVA

VRSTE PROVIZIJE PROVIZIJA
Tarife za plaćanja Kos Gyro i naplatilaca INDIVIDUALNI KLIJENTI VAŽENJE
Plaćanja KOS osiguravajućih društava putem elektronskog bankarstva 0.50 € Po transakciji
Plaćanja za Kos Gyro osiguravajuća društava kompanie Sigma (dobrovoljna plaćanja) 0.50 € Po transakciji
KESCO isplate preko elektronskog bankarstva Besplatno Po transakciji
Plaćanja KOS Gyro TELEKOM-a putem elektronskog bankarstva Besplatno Po transakciji
Plaćanja KOS Gyro Vodovoda Priština putem elektronskog bankarstva Besplatno Po transakciji
Plaćanja KOS Gyro Carine putem elektronskog bankarstva 0.50 € Po transakciji
Plaćanja naplatilaca - Terminal Shpk Ne primenjuje se Po transakciji
Plaćanja naplatilaca - Poreske prijave (Stanje 0 evra) Ne primenjuje se Po transakciji
PTK u TEB Banci Besplatno Po transakciji
Plaćanje poreza putem elektronskog bankarstva Ne primenjuje se Po transakciji
TARIFE ZA PLAĆANJA KOS GYRO I NAPLATILACA PUTEM TEB MOBILE
VRSTE PROVIZIJE INDIVIDUALNI KLIJENTI VAŽENJE
Tarife za plaćanja KOS GYRO i naplatilaca
Plaćanja KOS osiguravajućih društava putem TEB Mobile 0.50 € Po transakciji
Plaćanja za Kos Gyro osiguravajuća društava kompanie Sigma (dobrovoljna plaćanja) 0.50 € Po transakciji
Plaćanja KESCO putem TEB Mobile Besplatno Po transakciji
Plaćanja KOS Gyro TELEKOM-a putem TEB Mobile Besplatno Po transakciji
Plaćanja KOS Gyro Carine putem TEB Mobile 0.50 € Po transakciji

TARIFE ZA PLAĆANJA KOS GYRO I NAPLATILACA NA GRANI

VRSTE PROVIZIJE PROVIZIJA
Tarife za plaćanja KOS GYRO i naplatilaca INDIVIDUALNI KLIJENTI VAŽENJE
Plaćanja KESCO (putem računa) 1.50€ Po transakciji
Plaćanja KESCO (sa gotovinom) 5.00€ Po transakciji
Plaćanja KESCO (sa Kreditnom Karticom) 1.50€ Po transakciji
Plaćanja naplatilaca (putem računa) 1.50€ Po transakciji
Plaćanja naplatilaca (sa gotovinom) 5.00€ Po transakciji
Plaćanja naplatilaca (sa Kreditnom Karticom) 1.50€ Po transakciji
Plaćanja Kos Gyro (putem računa) 1.50€ Po transakciji
Plaćanja Kos Gyro (sa gotovinom) 5.00€ Po transakciji
Plaćanja KOS GYRO (sa Kreditnom Karticom) 1.50€ Po transakciji
Plaćanja vodu Kos Gyro (putem računa) 1.50€ Po transakciji
Plaćanja vodu Kos Gyro (sa gotovinom) 5.00€ Po transakciji
Plaćanja Kos Vode (sa Kreditnom Karticom) 1.50€ Po transakciji
Plaćanja naplatilaca (Tarifa Univerziteta, putem računa) 1.50€ Po transakciji
Plaćanja naplatilaca (Tarifa Univerziteta, sa gotovinom) 3.00€ Po transakciji
Plaćanja naplatilaca (sa Kreditnom Karticom) 1.50€ Po transakciji
Plaćanja za Kos Gyro osiguravajuća društava (putem računa) 1.50€ Po transakciji
Plaćanja za Kos Gyro osiguravajuća društava (sa gotovinom) 5.00€ Po transakciji
Plaćanja za Kos Gyro osiguravajućih društava ( sa Kreditnom Karticom) 1.50€ Po transakciji
Plaćanja za Kos Gyro osiguravajuća društava kompanie Sigma (dobrovoljna plaćanja) 0.50€ Po transakciji (za gotovinske isplate, sa računa, kreditne kartice)

DEPOZITI I ŠTEDNI ULOZI

Oročeni depozitni računi EUR
EUR
Rok Kamatna stopa Efektivna kamatna stopa
1 mesec 0.00% Godišnje 0.00% Godišnje
3 meseca 0.20% Godišnje 0.18% Godišnje
6 meseci 0.30% Godišnje 0.27% Godišnje
9 meseci 0.50% Godišnje 0.45% Godišnje
12 meseci 0.80% Godišnje 0.72% Godišnje
13 meseci 0.90% Godišnje 0.81% Godišnje
15 meseci 1.00% Godišnje 0.90% Godišnje
18 meseci 1.10% Godišnje 0.99% Godišnje
24 meseci 1.20% Godišnje 1.07% Godišnje
36 meseci 1.30% Godišnje 1.16% Godišnje
48 meseci 1.40% Godišnje 1.24% Godišnje
60 meseci 1.50% Godišnje 1.31% Godišnje
Oročeni depozitni računi drugih valuta Rok Kamatna stopa Efektivna kamatna stopa
USD 1 - 12 Mesečno 0.00% Godišnje 0.00% Godišnje
CHF 1 - 12 Mesečno 0.00% Godišnje 0.00% Godišnje
GBP 1 - 12 Mesečno 0.00% Godišnje 0.00% Godišnje
*Za oročene depozite preko 60 meseci, posetite jednu od filijala TEB banke
**Kamatne stope se postavljaju na godišnjem nivou. Postojeći računi (spotazumi) neće biti pogođeni
Naknada za velike depozite Provizija Opravdanost
Naknada za velike depozite u gotovini / važi za sve poslovne klijente koji su imali u proseku više od 300 deponovanja sredstava mesečno. 1.50€ Po transakciji
*Naknada je na snazi od 14.01.2017
Fleksi račun
Valuta Kamatna stopa Efektivna kamatna stopa
EUR 0.05% Godišnje 0.04% Godišnje
Štedni račun
Valuta Kamatna stopa Efektivna kamatna stopa
EUR 0.04% Godišnje 0.04% Godišnje
USD 0.00% Godišnje 0.00% Godišnje
CHF 0.00% Godišnje 0.00% Godišnje
GBP 0.00% Godišnje 0.00% Godišnje

Za bilo kakav prevremeni prekid ugovora o depozitnom računu, primenjuju se kaznene tarife
Porez na dobit od 10% se oduzima od bruto obračunate kamate
Obratite se našim službenicima za portfolio radi detaljnog obračuna za svaku vrstu zahteva za dobijanje kredita. Na čin obračuna može da se dobije od osoblja banke, na zahtev klijenta. Banka obračunava efektivnu kamatnu stopu na kredite i depozite na osnovu Pravilnika CBK o “efektivnoj kamatnoj stopi i zahtevima za saopštavanje podataka” što je navedeno u ugovoru zaključenom između Banke i klijenta.

TARIFE KORESPONDENTSKIH BANAKA

Isplate DODATNE TARIFE ZA KORESPONDENTSKE BANKE VAŽENJE
Isplate u valuti EUR do 50.000 9.00 € Po transakciji
Isplate u valuti EUR preko 50.000 12.50 € Po transakciji
Isplate u valuti USD (fiksna tarifa za sva plaćanja) 22.00 USD Po transakciji
Isplate u valuti CHF (fiksna tarifa za sva plaćanja) 12.00 CHF Po transakciji
Isplate u valuti GBP (fiksna tarifa za sva plaćanja) 25.00 GBP Po transakciji
Isplate u TEB Banci u Turskoj (fiksna tarifa) 2.00 EUR Po transakciji
Isplate u valuti EUR u Nemačkoj 0 - 2.500 evra 3.50 € Po transakciji
Isplate u valuti EUR u Nemačkoj 2.500 - 10.000 evra 7.00 € Po transakciji
Isplate u valuti EUR u Nemačkoj 10.000 - 25.000 evra 10.00 € Po transakciji

LIČNI KREDITI

VRSTA KREDITA PROVIZIJA
Rok Godišnja stopa Mesečna stopa Efektivna kamatna stopa Troškovi isplate
Potrošački kredit 0 - 36 meseci 10.80% 0.90% 12.51% 1.50%
37 - 84 meseci 11.90% 0.99% 13.11% 1.50%
Kredit za kupovinu kuće/stana – za državne službenike i privatne klijente banke 0 –180 meseci 5.88% 0.49% 6.21% 1.00%
Kredit za kupovinu kuće/stana - za druge plate 0 –180 meseci 6.60% 0.55% 6.97% 1.00%
Kredit za izgradnju kuće 0 - 120 meseci 6.60% 0.55% 7.04% 1.00%
Kredit za renoviranje kuće 0 - 120 meseci 6.60% 0.55% 7.04% 1.00%
Kredit za kupovinu novog vozila 0 - 36 meseci 9.96% 0.83% 11.57% 1.50%
37 - 84 meseci 10.80% 0.90% 11.90% 1.50%
Kredit za kupovinu polovnog vozila 0 - 36 meseci 9.96% 0.83% 11.57% 1.50%
37 - 84 meseci 10.90% 0.91% 12.03% 1.50%
Kredit za studente 0 - 60 meseci 7.90% 0.66% 8.91% 1.50%
Krediti za klijente koji ne primaju platu ili stanarinu preko banke 0 - 36 meseci 14.88% 1.24% 17.59% 2.00%
Krediti za primaoce plate koji ne mogu preneti platu na TEB 0 - 84 meseci 9.48% 0.79% 10.61% 2.00%
Kredit sa gotovinskim pokrićem 0 - 84 meseci 3.00% 0.25% 3.19% 0.50%
Dozvoljeno prekoračenje 0 - 120 meseci 18.00% 1.50% 19.69% 0.50%
Dozvoljeno prekoračenje sa gotovinskim pokrićem 0 - 120 meseci 10.80% 0.90% 11.43% 0.50%
Cena osiguranja individualnih kredita (lične nezgode i smrt od bolesti) Profesija niskog rizika Profesija umerenog rizika
Premijska stopa (PDV 18% nije obuhvaćen) Premijska stopa (PDV 18% nije obuhvaćen)
Do 5,000 € 26.00€ 28.60€
5,001 -9,999 € Minimalni premijum od 26.00 €, inače važeći kurs bi bio 0.29% Minimalni premijum od 28.60 €, inače važeći kurs bi bio 0.33%
≥10,000 € 0.29% 0.33%
Hipotekarni kredit Osigurani iznos Pokriven rizik Premijum stopa (%)
Kuće i stanovi Realna vrednost imovine Vatra, grom, eksplozije, pad aviona 0.13% (Obuhvaćen je PDV 18%)

Efektivna kamatna stopa za sve vrste kredita obračunava se na osnovu najdužeg dospeća za svaku vrstu kredita navedenu u Cenovniku
Obratite se našim službenicima za portfolio radi detaljnog obračuna za svaku vrstu zahteva za dobijanje kredita. Način obračuna može da se dobije od osoblja banke, na zahtev klijenta. Banka obračunava efektivnu kamatnu stopu na kredite i depozite na osnovu Pravilnika CBK o “efektivnoj kamatnoj stopi i zahtevima za saopštavanje podataka” što je navedeno u ugovoru zaključenom između Banke i klijenta.
Zajmoprimac će snositi troškove za procenu hipoteke, uključujući naknadu notarizacije ugovora o hipoteki i naknadu za registraciju hipoteke u katastarskom registru.
Za svako kašnjenje u plaćanju primeniće se kamata kašnjenja.
                                                               
                                                                Objavljeno: 22.08.2018

Arhiva

© TEB ShA