Career alb

 

 

TEB Sh.A ka për synim të jetë banka më e mirë në Kosovë. Kjo do të thotë se ne po ashtu duhet të rekrutojmë dhe mbajmë personelin më të mirë të bankës në Kosovë.


Ne operojmë në një mjedis me shërbime shumë konkurruese ku pritjet e konsumatorëve po rriten dhe teknologjia po evoluon me ritëm të shpejtë. Kjo është arsyeja se pse ne synojmë të rekrutojmë dhe mbajmë individët shumë të kualifikuar dhe me potencial të madh për t’u shërbyer konsumatorëve tanë.

Nëse dëshironi të dini më shumë rreth bashkimit me ekipin tonë shumë profesional, ju lutem shihni vendet e lira të punës ose dërgoni një formular të aplikacionit.

Aplikacionet pranohen vetëm në formën elektronike (përmes e-mailit) 

 

 

Për momentin nuk ka asnjë vend pune të hapur!
Ballina | Për Ne
TEB SH.A. merr pjesë detyrueshëm në Fondin për Sigurimin e Depozitave të Republikës Kosovës