TEB Sh. A. Banka më e mirë në Kosovë nga Global Finance
 
Ofertë unike në treg nga Banka TEB dhe Vala Telekomi I Kosovës
 
TEB dhe Vala sjellin ofertë të re në treg
 
Banka TEB në përkrahje të agrobizneseve
TEB lanson “Kredinë e gjelbër”
30/09/2013
 

Banka TEB ka lansuar "Kredinë e gjelbër" në bashkëpunim me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) që është e dizajnuar ti mbështes financiarisht klientët individual dhe ata biznesor në investimet e tyre që kontribuojnë në rritjen e efiçencës së energjisë.

Kredia e gjelbër është produkt që lansohet për herë të parë në Kosovë në bashkëpunim me BERZH. Duke i pasur parasysh faturat e larta të energjisë, konsumin joracional të energjisë, ky produkt do të kontribuojë në zvogëlimin e vlerave të faturave të energjisë përmes produkteve që janë ekologjike.

Projektet duhet të jenë investime të cilat do të kontribuojnë në përmirësimin e performancës energjetike të ndërtesave të banimit dhe për të nxitur përdorimin e energjisë nga burimet e ripërtëritshme të energjisë. Ky produkt, gjitashtu do të promovojë edhe përdorimin e produkteve me konsum të ulët të energjisë si dhe përdorimin e burimeve alternative të energjisë.

E veçanta e këtij produkti është se deri 20% e vlerës së kredisë i kthehet të gjithë klientëve që i plotësojnë kriteret e kësaj kredie.

Përmes këtij produkti, Banka TEB dëshiron që të rritë vetëdijësimin mbi përdorimin e duhur të energjisë dhe ti njoftojë klientët në lidhje me avantazhet e përdorimit të produkteve ekologjike.


Për më shumë informata vizitoni adresat e mëposhtme:

Kredia e gjelbër për individë

Kredia e gjelbër për NVM

Kredia e gjelbër për korporata

 

 

< Kthehu Prapa
Ballina | Për Ne
TEB SH.A. merr pjesë detyrueshëm në Fondin për Sigurimin e Depozitave të Republikës Kosovës