Me 24 shkurt përfundoi pjesa e parë e trajnimit në FERIZAJ në kuadër të programit të ndërmarrësisë
 
Banka TEB përkrah Federatën e Basketbollit të Kosovës me veshje sportive për gjeneratat e reja
 
TEB & EBRD i përkrahin femrat ndërmarrëse në Kosovë
 
Ftese per pjesemarrje ne Programin e Ndermarresise ne FERIZAJ
Ballina | Për Ne
TEB SH.A. merr pjesë detyrueshëm në Fondin për Sigurimin e Depozitave të Republikës Kosovës