TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


TEB Private Banking

Rreth TEB Private Banking

TEB Private Banking është një koncept i ri bankar i fokusuar në menaxhimin e financave të klientit duke u përqëndruar tek klientët me të hyra të larta. Ky koncept ka për qëllim të ofrojë një platformë të shërbimeve të privilegjuara për klientët e privilegjuar që gëzojnë të ardhura të qëndrueshme dhe pasuri të konsiderueshme. Ata do të pajisen me produkte dhe shërbime eksluzive bankare të bazuara në marrëdhënien e suksesshme dhe prapavijën që TEB Sh.A e ka me klientin.

TEB Private Banking synon të ndërtojë marrëdhënie afatgjate me klientët tanë bazuar në besimin reciprok dhe transparencën e plotë me një përkushtim të lartë për të kuptuar qëllimet dhe nevojat financiare të klientit dhe duke vënë interesat e tyre financiare në qendër të vëmendjes.

Koncepti i Private Banking në përgjithësi i referohet një qasjeje më të personalizuar ndaj klientit, ku klienti do të gëzojë shërbime ekskluzive dhe të privilegjuara në koordinim me një zyrtar bankar të përkushtuar dhe profesional duke u bazuar në degën që e përfaqëson klientin. Së bashku me këtë, në bashkëpunim ndërmjet zyrtarit bankar dhe klientit, kërkesat dhe nevojat e klientit do të vendosen si prioritet nga banka jonë.

Anëtarët e Private Banking do të jenë prioritet për ne dhe stafi i Private Banking do të jetë i përkushtuar maksimalisht për të ofruar shërbimet më të mira si: qendra e thirrjes, ofertat e privilegjuara, mundësitë e veçanta të blerjes dhe shumë shërbime të tjera tradicionale dhe alternative për të plotësuar nevojat dhe kërkesat e klientëve te këtij segmenti.

Privilegji i shërbimeve të Private Banking shkon përtej shërbimeve tradicionale dhe përqëndrohet në zgjidhjet për situatën e plotë financiare në të cilën mund të jetë klienti, duke iu referuar mbrojtjes së aseteve dhe planeve të daljes në pension.


© TEB ShA