TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Menaxhimi i kursimeve

Ju shumë lehtë mund të hapni llogari dhe të bëheni klient special i bankës tonë duke vizituar një nga degët tona që ofrojnë shërbime të private banking.

Kur ju bëheni klient i Private Banking, ju mund te hapni llogari te kursimit, llogari fleksibile dhe llogari me afat të caktuar.

TEB Private Banking ju ofron të gjitha mundësitë që kursimet e juaja të kapitalizohen në menyrën më të mirë dhe më profitabile.
Me stafin tonë profesional dhe pakot speciale, ju mund ti përdorni kursimet tuaja me oferta dhe komisione speciale.

  • Llogari rrjedhese
  • Llogari e kursimit
  • Llogari fleksibile
  • Llogari me afat te caktuar
  • Llogari e planifikuar me afat te caktuar

 


© TEB ShA