TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Pauzo kredinë

Pauzo kredinë tuaj dhe pusho

Rrugëtimi i një kredie mund të jetë i gjatë, kërkues dhe përplot kosto të paparashikuara të cilat kërkojnë balancim të kësteve mujore me shpenzimet e tjera. Mirepo jo edhe në TEB.

Përmes shërbimit tonë ‘Pauzo Kredinë tuaj’, ju mund ta shtyni afatin e pagesave të kësteve tuaja një herë në vit deri në dy muaj me disa parakushte.

Këstet me afat të shtyrë do të shtohen në planin tuaj të pagesave në të ardhmen. Procesi është shumë i thjeshtë saqë gjithçka që ju duhet të bëni është që ta vizitoni degën tuaj më të afërt dhe ta nënshkruani dokumentin ‘Pauzo kredinë tuaj’. Pas nënshkrimit, plani i juaj i pagesave do të vazhdohet automatikisht deri në dy muaj.

Interesi i dakorduar në fillim të kredisë do të mbetet i njëjtë gjatë tërë rrugëtimit (të vazhduar) të kredisë.

Ju mund po ashtu të përfitoni nga oferta unike e TEB-it për pagesë të më shumë se një kësti pa ndëshkim, kështu që ju e shkurtoni kohëzgjatjen e kredisë.

Të pranueshëm për këtë shërbim janë vetëm klientët me pagesa të rregullta.

Ju mund të merrni më shumë informata për këtë shërbim nga dega e juaj vendore, nga Qendra e Thirrjeve në 038/230-000 ose duke na dërguar email në info@teb-kos.com.


© TEB ShA