TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Bëni ëndërrat tuaja realitet

Personale/Kreditë konsumatore

Përputhja e nevojave dhe burimeve financiare në dispozicion nuk është gjithmonë e lehtë.

Më shumë

Mbitërheqje

Ne të gjithë e dimë se shpenzimet e paparashikuara gjithmonë vijnë në kohë të gabuar.

Më shumë

Pauzo kredinë

Rrugëtimi i një kredie mund të jetë i gjatë, kërkues dhe përplot kosto të paparashikuara të cilat kërkojnë balancim të kësteve mujore me shpenzimet e tjera. Mirepo jo edhe në TEB.

Më shumë

Kreditë për automobil

Automobili mund të jetë nevojë, pasion, hapësirë komode për biçikletat e fëmijëve tanë, një mjet i udhëtimit ose edhe një mjet identifikimi personal. TEB-i do t’ju bëjë zgjidhje përmes një dileri të autorizuar përmes Kredisë sonë për Automobil të shpejtë dhe të përballueshëm.

Më shumë

Kredi për shtëpi

Si një individ, blerja ose ndërtimi i një shtëpie është një nga vendimet më të mëdha financiare që ju do t’i merrni në jetën tuaj. Në realizimin e ëndrrës suaj, vendimi se si të financosh është pothuajse aq i rëndësishëm sa cilën shtëpi ta blesh ose ndërtosh ose ku ta blesh këtë.

Më shumë

Kredi për shkollim

Sot, shkollimi është çelësi i suksesit dhe avancimit në shoqëri. Shkollimi hap rrugën për punë më të mirë, shpërblime më të mira. Në TEB, ne e kuptojmë rëndësinë e investimit në shkollim.

Më shumë

© TEB ShA