TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Debit kartela — Visa/MasterCard

Debit kartela në TEB — shopingu kurrë nuk ka qenë më i lehtë

Menaxhojeni llogarinë tuaj rrjedhëse me TEB Debit Kartele
Pagesat janë te thjeshta, shpejta dhe te sigurta me TEB Debit Kartele. Ju mund ta përdorni kartelën në të gjitha pikat shitëse dhe bankomatët të cilët kane te vendosur shenjen VISA/MasterCard.

TEB Debit Kartela ju ndihmon t’i menaxhoni paratë tuaja duke paraqitur në gjendjen tuaj bankare sa keni shpenzuar dhe ku. Po ashtu ju mund të keni qasje në shërbimin e mbi-tërheqjes (overdraft).

Per me shume, ju mund ta kontrollonin bilancin tuaj dhe të kryeni tërheqje 24/7 përmes rrjetit tonë të ATM-ve të shtrirë në gjithë Kosovën.
Shopingu është po ashtu më i lehtë pasi që Debit Kartela në TEB ju ofron qasje në rrjetin më të madh të POS terminaleve (Pika te Shitjes) në vend ku ju mund ta përdorni kartelën për t’i paguar blerjet tuaja pa komision.

Secili transaksion me debit kartelë i kryer në rrjetin e POS terminaleve te bankes TEB, shpërblehet me bonus. Bonusi llogaritet si 0.25% e shumës së blerjes dhe do të kreditohet në llogarinë e klientit si vlerë akumulative e bonusit në fund të muajit. Shuma e fituar e bonusit mund të kontrollohet në baza ditore nëpërmjet Bankomatëve të bankës TEB, e-banking dhe Tebmobile.

Qendra e Thirrjeve në numrin 038/ 230-000 mund t’i përgjigjet pyetjeve që mund t’i keni rreth TEB Debit Kartelës.


© TEB ShA