TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Agro Kredi

Vazhdojmë tutje me ofertën më atraktive për financim të fermerëve dhe agrobizneseve.

Gjatë financimit me Agro Kredi, ju do të përfitoni 12 muaj grejs periudhë dhe Agro Kartelë me mirëmbajtje falas për vitin e parë.

Kampanja është valide deri më 30 qershor 2018.

TEB Bankë për një botë në lëvizje.

Agro kredi

*Me rëndësi: Për pranim të aplikacionit, të gjitha fushat janë të domosdoshme dhe duhet të plotësohen.


Shkruani fjalën nga foto lart:*© TEB ShA