TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


30/03/2017

Transaksionet e POS terminaleve mund të gjenerohen nga Business Ebanking

Shërbimi sa më i efektshëm dhe të afërt më këkresat e bizneve që përdorin e-banking mbetet sfidë në vazhdimësi për klientët biznesit nga Banka TEB Sh.A.
Në këtë drejtim, bizneset përdoruese të sistemit të pagesave e-banking të Bankës TEB Sh.A. kenë një mundësi shtesë për të kontrolluar transaksionet e realizuara në llogaritë e POS terminaleve që janë në bizneset e tyre.
Për më shumë gjeni të bashkagjitur udhëzuesin në lidhje më këtë shërbim të ri.Kliko
TEB Bankë, për një botë në lëvizje…


© TEB ShA