TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


15/02/2016

TebMobile në Android

Aplikacioni mund të shkarkohet këtu: https://goo.gl/KII9Am
TebMobile është shërbim elektronik, përmes të cilit klientët kanë qasje në llogaritë e tyre dhe produktet tjera bankare, në çdo kohë dhe në çdo vend. TebMobile është shërbim i lehtë për përdorim, i sigurte dhe efektiv që ofrohet për të gjithë klientët. Kanë të drejtë ta përdorin edhe ata që nuk janë klientë por me karakteristika të tjera.
TebMobile do të jetë në dispozicion në dy gjuhë: angleze dhe shqipe
https://youtu.be/E61SRZFIj4M


© TEB ShA