TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


20/10/2015

TEBMobile dhe E-Banking

Të gjitha shërbimet në TebMobile dhe E-banking falas.
•  Transfere ndërmjet llogarive tuaja
•  Transfere në llogaritë e TEB-it dhe bankat tjera
•  Këmbimin valutor (blerje/shitje)
•  Pagesa e faturave të rrymës, ujit dhe telefonit me Kos-Gyro nga llogaria dhe Kredit Kartela
•  Bëni pagesën për shërbimet e parapaguara (IPKO)
•  Rimbushni telefonin celular (IPKO, VALA, dhe ZMOBILE)
•  Paguani borxhin e kartelës së kredisë tuaj apo një personi tjetër


© TEB ShA