TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


17/11/2016

TEB Sh.A. nënshkroi marrëveshjen e garancisë me Fondi Kosovar per Garanci Kreditore

Banka TEB SH.A. dhe Fondi Kosovar për Garanci Kreditore kanë nënshkruar marrëveshjen për garancinë kreditore.
Kjo do të ju mundësoj ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme qasje më të lehtë në financime, gjithashtu edhe siguri më të madhe për bankën në aspekt të kredidhënies.

Marrëveshja u nënshkrua nga drejtori menaxhues i Bankës TEB Sh.A., Ayhan Albeyoglu dhe Edward Nolan, drejtori menaxhues në detyrë i Fondit Kosovar për Garanci Kreditore, institucion i themeluar me mbështetje të USAID-it në Kosovë.

Me anë të kësaj marrëveshjeje, Fondi Kosovar për Garanci kreditore do të mbuloj deri në 50% të rrezikut të kredive për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme. Kjo i mundëson bankës të zgjerojë kredidhënien për bizneset kosovare.

TEB Banka për një botë në lëvizje.


© TEB ShA