TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


26/05/2017

Seminar për Gratë në biznes

Më 30.05.2017, TEB Sh.A dhe Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) do të organizojnë Seminar për Gratë në Biznes, në Gjilan.
Ky seminari është pjesë e shërbimeve jo-financiare të cilat Banka TEB Sh.A. i ofron klientëve të saj dhe ka si qellim përmirësimin e menaxhimit të financave duke ju prezantuar praktikat më të mira të menaxhimit të kapitalit qarkullues, rrjedhjes së parasë, të ardhurave dhe shpenzimeve.
Në të njëjtën kohë do t’ju ofroj mundësi për të zgjeruar rrjetin e kontakteve, për t’u takuar me gra të tjera që menaxhojnë biznese në Kosovë dhe për të ndarë së bashku përvojat dhe njohuritë.
Po ashtu, në këtë seminar, nëpërmjet Lente për Biznesin, gratë në biznes do të kenë mundësi ti identifikojnë pikat e forta të biznesit të tyre dhe më e rëndësishmja mundësitë për zhvillim.
TEB Sh.A. Bankë për një botë në lëvizje.


© TEB ShA