TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


22/03/2017

Njoftim për pensionist dhe student

Banka TEB Sh.A. njofton pensionistët dhe studentët të verifikojnë statusin e tyre në njërën nga degët e bankës.
Njoftim për pensionist
Klient i nderuar ftoheni të vizitoni degën më të afërt të Bankës TEB Sh.A. që të verifikoni statusin e pensionistit. Dokumentet e nevojshme janë: letërnjoftimi ose pasaporta dhe dëshmia për pension të parakohshëm.
Afati për kompletim është deri më 21 prill, në të kundërtën në llogarinë tuaj aplikohet mirëmbajtje mujore.


Njoftim për student
Klient i nderuar ftoheni të vizitoni degën më të afërt të Bankës TEB Sh.A. që të verifikoni statusin e studentit. Dokumentet e nevojshme janë: letërnjoftimi ose pasaporta, ID e studentit dhe pagesën e fundit të semestrit.
Afati për kompletim është deri më 21 prill, në të kundërtën në llogarinë tuaj aplikohet mirëmbajtje mujore.


© TEB ShA