TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


01/08/2018

Njoftim për ndryshim të çmimores së shërbimeve të Bankës TEB Sh.A.

Klient të nderuar nëpërmjet këtij lajmërimi ju njoftojmë se ndryshimet në çmimoren e shërbimeve të Bankës TEB Sh.A dot hyjnë në fuqi më 1 shtator 2018.
Banka TEB Sh.A. ju njofton se duke filluar nga data 1 shtator 2018, çmimorja për shërbime bankare do të ndryshoj.
Ju lutem referohuni ndryshimeve në çmimoren në webfaqen tonë (linku: http://www.teb-kos.com/al/index.php/cmimoret).
Për çdo informatë shtesë apo paqartësi ju lutem kontaktoni Qendrën tonë të Thirrjeve në +381 38 230 000, na shkruani në emailin: info@teb-kos.com ose vizitoni degën më të afërt të Bankës TEB Sh.A.
TEB Bankë për një botë në lëvizje! 


© TEB ShA