TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


06/09/2016

Kredia tradicionale nga banka TEB për festën e Bajramit
Merr kredi për Bajram deri në 3,000 Euro me këst mujor 91.59 Euro, pa kolateral, pa bashkëhuamarrës dhe pa garantues.

Norma vjetore e interesit: 6.24%
Shpenzime administrative: 0%
Norma efektive e interesit: 6.42%


© TEB ShA