TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


18/03/2019

Kredi deri në 10.000 euro me kushte preferenciale

Apliko për kredi deri në 10.000€ Pa garantues, Pa bashkëhuamarrës, Pa kolateral, me kushte preferenciale
Interesi vjetor duke filluar nga: 6.24%,
Norma efektive e interesit: 6.58%,
Shpenzimet Administrative: 0.50%,
Maturiteti maksimal i kredisë: 84 muaj.

Oferta vlen deri më 31.07.2019.

TEB Bankë për një botë në lëvizje


© TEB ShA