TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


17/11/2015

GEW 2015 - Rëndësia e financimit dhe konsulencë në rritjen e biznesit të Grave dhe Zhvillim

Në përpjekjet e mbështetjes së zhvillimit të biznesit të grave në Kosovë, TEB Sh.A dhe EBRD janë të ftuar që të jetë pjesë e diskutimeve për rëndësinë e financimit dhe konsulencë në rritjen e biznesit të Grave dhe Zhvillim

Ky aktivitet është organizuar nga TEB Sh.A. dhe BERZH brenda Javës Globale të Sipërmarrësisë 2015.

Data:
E premte, 20 Nëntor 2015

Koha:
12:00 koha e mbarimit: 13:30

Vendi:
Conference Center Orion - (Adresa: Rexhep Luci, nr.2 – përballë kinemasë ABC ).

Moderatore:
Sihana Nebiu, Zyrtare për Grate Ndërmarrëse, TEB Sh.A.

 

 

 

Agjenda
11:30 – 12:00 Regjistrimi i participantëve
12:00 – 12:15 Ndermarrësia dhe Biznesi Eko-sistem në Kosovë - Arton Celina, Zëvendës CEO - TEB
12:15 - 12:30 Sfidat e Zhvillimit të Grave në Biznes të Kosovës - Leonora Kusari, Menaxhere eProgramit Kombëtar - BERZH-it
12:30 – 12:45 Rruga e ndërtimit të një biznesi të suksesshëm - Lirie Ilazi, Pronare e Rolleo
12:45 – 13:00 Fillimi I një biznesi në Kosovë – Flaka Hajdini, Start-up Pronare e Biznesit
13:00 – 13:15 Mundësia e zhvillimit të Biznesit dhe Planifikimi - Myesere Hoxha , Konsulent / Pronare e SIGMA BMC
13:15 – 13:30 Encounters of Financial Consultants Working with Women Businesses - Melita Ymeraga- Consultant/Co-owner of Melita & Partners

© TEB ShA