TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


17/09/2016

Fito Peugeot 2008 ose pushime për çifte në Antalya

Kalo depozitat në Bankën TEB dhe bëhu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar njërin nga shumë cmimet:
Peugeot 2008 ose ndonjërën nga 5 pushimet (7 ditë) për çift në Antalya (Ultra all Inclusive).
Klientët të cilët deponojnë/transferojnë mjete në TEB dhe hapin llogarinë me afat të caktuar (TDA) në vlerën minimale 10,000 EUR me afat të maturimit minimum 1 vjet do të fitojnë mundësinë për të marr pjesë në lojë shpërblyese në bazë të kritereve më poshtë:
• 10,000 - 25,000 € është e barabartë me 1 kupon
• 25,001 – 50,000 € është e barabartë me 2 kupona
• 50,001 – 100,000 € është e barabartë me 3 kupona
• 100,001 – 200,000 € është e barabartë me 5 kupona
• >200,000 € është e barabartë me 6 kupona

Nëse klientët fitues e mbyllin llogarinë me afat të caktuar, para maturitetit të shënuar në marrëveshjen e afatizimit (TDA), klienti obligohet t’i kompensojë bankës koston e shpërblimit të fituar nga banka. Kampanja është valide deri më 09.12.2016 dhe fituesit do të zgjedhen me datë 16.12.2016.


© TEB ShA