TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


19/05/2015

Banka më e mirë për Shërbime Bankare për Individ në Kosovë për vitin 2015

BANKA TEB - ÇMIMI GLOBAL PËR SHËRBIME BANKARE DHE RISHIKIM FINANCIAR
Banka TEB edhe një herë ka treguar se është banka më e mirë në Kosovë, me produktet më inovative dhe shërbimet më të mira në sektorin bankar.  Banka TEB është shpërblyer me Çmimin Global për Shërbime Bankare & Rishikim Financiar si BANKA MË E MIRË PËR SHËRBIME BANKARE PËR INDIVIDË NË KOSOVË PËR VITIN 2015.

Ne, si bankë, vazhdimisht përpiqemi të përmirësojmë shërbimet bankare për NVM-të dhe shërbimet bankare për individë në të mirë të klientëve dhe si rezultat të përmirësojmë shërbimet tona për konsumatorë.

Ky është një sukses për Bankën, pasi që demonstron performancën e standardit të lartë të burimeve njerëzore të saj dhe përkushtimin e tyre për të shërbyer klientët në të gjitha segmentet e shërbimit bankar.


© TEB ShA