TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


15/08/2015

Banka më e mirë në Kosovë 2015

TEB Sh.A njihet si “Banka më e mirë në Kosovë në vitin 2015” nga revista prestigjioze Euromoney për herë të dytë.
Prishtinë, 11 korrik 2015

TEB Sh. A. është  emëruar si “Banka më e mirë në Kosovë” nga revista e mirënjohur ndërkombëtare për financa Euromoney.

Kjo mirënjohje rikonfirmon zotësinë e bankës për t’u përgjigjur në nevojat përherë të ndryshueshme të klientëve tanë dhe besnikërinë dhe besimin që ata kanë ndaj institucionit tonë. Kjo njohje nuk është vetëm dëshmi e përparimit të ekipit tonë, por edhe e zgjidhjeve të pritura novatore në fushën e financave si dhe cilësisë, të cilat ne vazhdojmë t’i kultivojmë për parterët tanë bankarë. 

E njohur si mirënjohje për të arritura në fushën e shërbimeve financiare në botë, Shpërblimi Euromoney për Përsosmëri (Euromoney Awards for Excellence) ndahet që 25 vjet. Procesi i shpërblimit këtë vit ka joshur mbi 600 paraqitje nga banka dhe nga kompani ndërmjetësuese të rëndësishme nëpër botë.


© TEB ShA