TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Lajme dhe publikime

Seminari i dytë për gratë në biznes

TEB Sh.A dhe Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) vazhdojnë me serinë e shërbimeve jo financiare për gratë ndërmarrëse.

Kredi deri në 30.000 Euro PA HIPOTEKË

Mos I kufizoni ëndrrat tuaja!
Merr 30,000 Euro Kredi

Seminar për Gratë në biznes

Më 30.05.2017, TEB Sh.A dhe Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) do të organizojnë Seminar për Gratë në Biznes, në Gjilan.

“Gender Award” nga BERZH për TEB Sh.A.

Projektet e Bankës TEB Sh.A. për ndërmarrësinë e grave kanë fituar vlerësim të lartë nga BERZH (Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim - EBRD).


© TEB ShA