TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


02/03/2016

1,000 Euro lojë shpërblyese për blerjet me Debit Kartelë

Bëhu pjesë e lojës së madhe shpërblyese të bankës TEB, duke bërë blerje prej 10€ apo më shumë me debit kartele.
Për çdo 10€ ju fitoni një kupon për pjesëmarrje.
Transaksionet duhet të jenë brenda një muaji kalendarik dhe do të jenë të vlefshme vetëm për një tërheqjen e atij muaji.
Në lojë shpërblyese mund të marrin pjesë të gjithë klientët e bankës TEB, përveç punëtoreve te bankës.
Tërheqja bëhet në javën e dytë të muajit pasues.
Fituesit do të njoftohen me SMS, përmes telefonit, rrjeteve sociale dhe web faqe së bankës TEB.
Loja shpërblyese zgjatë deri më 30.06.2016
Për çdo 10€ printohet 1 kupon, por jo më shumë se 10 kuponë për një transaksion (p.sh. 75€ klienti fiton 7 kuponë, për 150€ klienti fiton 10 kuponë etj). Një person mund të fitoj vetëm 1 herë gjatë gjithë kampanjës.


© TEB ShA