TEB Sh. A. Banka më e mirë në Kosovë nga Global Finance
 
Ofertë unike në treg nga Banka TEB dhe Vala Telekomi I Kosovës
 
TEB dhe Vala sjellin ofertë të re në treg
 
Banka TEB në përkrahje të agrobizneseve
Pagesa e Faturave me Starcard
05/07/2012
Për herë të parë në Kosovë, Banka TEB ju mundëson t’i kryeni pagesat e të gjitha faturave në degët e TEB-it me Starcard me këste.
 

Për herë të parë në Kosovë, Banka TEB ju mundëson t’i kryeni pagesat e të gjitha faturave në degët e TEB-it me Starcard me këste.

Përmes konceptit kreativ dhe inovativ të zhvillimit të produkteve, Banka TEB ka lansuar shërbimin e pagesës së të gjitha faturave të institucioneve publike dhe institucioneve tjera me Starcard me këste në të gjitha degët e TEB-it.

Me daljen e këtij shërbimi në treg, institucionet publike dhe ato të tjerat, sigurojnë të ardhura shtesë të cilat u ndihmojnë atyre që të kenë stabilitet më të madh financiar.
Përveç kësaj, klientët janë ata që përfitojnë më së shumti duke pasur mundësinë që të lehtësojnë pagesat e tyre duke i ndarë në këste, si dhe të kursenjë kohën duke i paguar të gjitha në një vend, në TEB.

Me këtë shërbim, ju mund të paguani fatura të ndryshme si ato të KEK-ut, Telefonit, Taksat, Ujësjellësin, Regjistrimin e veturës, Kompanitë e sigurimit, Pagesat doganore, Gjobat në trafik si dhe të gjitha faturat tjera.

Pagesa e faturave mund të bëhet në dy mënyra:

1. Pagesa e faturave me një transaksion:
    - Këto pagesa mund të bëhen në arkat e Bankës TEB me 0€ komision (ofertë promocionale që vlen për vetëm 2 muaj, deri me 25 Gusht, 2012).
    - 0€ komision do të aplikohet vetëm për Institucionet Publike si Kek-u, TK, Ujësjellësi etj.

Ndërsa për pagesat e faturave për institucionet tjera (doganat, kompanitë e sigurimit, gjobat në trafik, studimet etj), tarifat do të aplikohen njejtë sikurse tarifat e tanishme që paguhen për kryerjen e pagesës së faturave për këto institucione (për disa institucione janë: 0.5€, 0.7€ ose 1.00€ për transaksion).

2. Pagesa e faturave me 2 ose 3 këste:
    - Këto pagesa mund të bëhen në arkat e Bankës TEB me tarifë 2% ose minimum 2€ (në çmim është e përfshirë edhe tarifa e Institucioneve përkatëse).

Tani, të gjitha pagesat e faturave mund t’i kryeni në një vend të vetëm,
në Bankën TEB.

< Kthehu Prapa
Ballina | Për Ne
TEB SH.A. merr pjesë detyrueshëm në Fondin për Sigurimin e Depozitave të Republikës Kosovës