Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet TEB dhe PTK
 
Event i Ndërmarrësisë së Gruas në Kosovës
 
Banka më e mirë për NVM në Kosovë për vitin 2015
 
Kredi deri në 10,000€
Ballina | Për Ne
TEB SH.A. merr pjesë detyrueshëm në Fondin për Sigurimin e Depozitave të Republikës Kosovës