kredi per shkollim

 

Sot, shkollimi është çelësi i suksesit dhe avancimit në shoqëri. Shkollimi hap rrugën për punë më të mirë, shpërblime më të mira. Në TEB, ne e kuptojmë rëndësinë e investimit në shkollim.


Kjo është arsyeja se pse e kemi krijuar Kredinë për Shkollim me norma preferuese për klientë të cilët deshirojnë t’i përmirësojnë shkathtësitë dhe njohuritë e tyre

Në fillim të kredisë, ne dakordohemi me ju për një normë të interesit e cila mbetet e njëjtë gjatë gjithë kohëzgjatjes së kredisë. Për më tepër, ne ofrojmë veçori dhe opsione të cilat ju ndihmojnë t’i korrigjoni kthimet për situatën tuaj specifike, përfshirë:
• Këste të barabarta 
Këste fleksibile
Këste rënëse
Këste rritëse
Greis Periudha – për klientë të veçantë me nevoja të veçanta

Dhe, vetëm në TEB ju mund ta ktheni një kredi më shpejt për ta shkurtuar kohëzgjatjen.

Pse të mos na kontaktoni për të mësuar më shumë se si ta përmirësoni të ardhmen tuaj. Dega e juaj vendore dhe Qendra e jonë Qendrore038/230-000 i kanë të gjitha informatat. Ose thjesht na dërgoni një emailinfo@teb-kos.com.

Ballina | Për Ne
TEB SH.A. merr pjesë detyrueshëm në Fondin për Sigurimin e Depozitave të Republikës Kosovës