Me 24 shkurt përfundoi pjesa e parë e trajnimit në FERIZAJ në kuadër të programit të ndërmarrësisë
 
Banka TEB përkrah Federatën e Basketbollit të Kosovës me veshje sportive për gjeneratat e reja
 
TEB & EBRD i përkrahin femrat ndërmarrëse në Kosovë
 
Ftese per pjesemarrje ne Programin e Ndermarresise ne FERIZAJ
Biznes Starcard
30/04/2012
Është kartelë kredie e dizajnuar për të përkrahur bizneset
 

Biznes Starcard është kartelë kredie e dizajnuar për të përkrahur bizneset në blerjen e produkteve dhe shërbimeve për nevojat e biznesit “me këste, pa kamatë”. Kjo kartelë është e çertifikuar nga VISA që mundëson blerje në Kosovë dhe në vendet ndërkombëtare dhe si e tillë posedon edhe shumë funksione tjera siç janë: blerjet me një transaksion, blerje me këste pa kamatë, përfitimi i Bonusit në çdo transaksion, blerjet në internet, dhe shumë shërbime të tjera. Starcard mundëson edhe tërheqjen e keshit nga bankomatet e bankës TEB sipas limiteve ditore të përcaktuara paraprakisht nga banka.

< Kthehu Prapa
Ballina | Për Ne
TEB SH.A. merr pjesë detyrueshëm në Fondin për Sigurimin e Depozitave të Republikës Kosovës