TEB Bank supports the lunching event on Women Enterpreneurship day Kosovo (WED)
 
TEB Bank supports the Global Entrepreneurship Week
 
Purchase with Starcard during December and start paying in March 2014 without interest!
 
Purchase with Starcard during November and start paying in February 2014 without interest!
TEB e-banking
17/04/2012
Pagesa e TVSH-së përmes TEB e-banking
 

Tani e-banking nga TEB gjithashtu ofron shërbimin unik të pagesës së TVSH-së, që paraqet një lehtësim të madh për bizneset në Kosovë. Banka TEB ofron shërbimin e-banking për disa vite dhe ky shërbim mundëson që nëpërmes internetit klientët të kenë degën e bankës TEB në kompjuterin e tyre, duke u ofruar shumicën e shërbimeve bankare falas dhe shpejtë.

Banka TEB ka filluar të ofroj shërbim unik në platformën e-banking duke ju mundësuar pagesën e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (TVSH) nga komfori i kompjuterit, kudo dhe kurdo. Pas deklarimit elektronik të tatimit klienti paguan TVSH-në përmes e-banking, duke kursyer kohën dhe shpenzimet.

Nga TEB e-banking klienti gjithashtu mund të kontrolloj gjendjen e llogarive, realizon transaksione të ndryshme, menaxhon kartelën Starcard, dhe shumë shërbime tjera pa pasur nevojë të vizitohet ndonjëra nga degët.

< Go Back
Home | About Us
TEB SH.A. participates in the mandatory Deposit Insurance Fund of the Republic of Kosovo