TEB Sh.A. recognized as Best Bank in Kosovo by the prestigious Euromoney magazine TEB Sh.A.
Winners of TEB youth cup of Kosova Basketball
 
TEB Bank supports future basketball players
 
TEB Bank issues the first Agro Credit Cards in Kosovo
 
Banka TEB launches green Starcard
TEB e-banking
17/04/2012
Pagesa e TVSH-së përmes TEB e-banking
 

Tani e-banking nga TEB gjithashtu ofron shërbimin unik të pagesës së TVSH-së, që paraqet një lehtësim të madh për bizneset në Kosovë. Banka TEB ofron shërbimin e-banking për disa vite dhe ky shërbim mundëson që nëpërmes internetit klientët të kenë degën e bankës TEB në kompjuterin e tyre, duke u ofruar shumicën e shërbimeve bankare falas dhe shpejtë.

Banka TEB ka filluar të ofroj shërbim unik në platformën e-banking duke ju mundësuar pagesën e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (TVSH) nga komfori i kompjuterit, kudo dhe kurdo. Pas deklarimit elektronik të tatimit klienti paguan TVSH-në përmes e-banking, duke kursyer kohën dhe shpenzimet.

Nga TEB e-banking klienti gjithashtu mund të kontrolloj gjendjen e llogarive, realizon transaksione të ndryshme, menaxhon kartelën Starcard, dhe shumë shërbime tjera pa pasur nevojë të vizitohet ndonjëra nga degët.

< Go Back
Home | About Us
TEB SH.A. participates in the mandatory Deposit Insurance Fund of the Republic of Kosovo